A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Physiotherapy

Physiotherapy practice PLUS

Our physiotherapy practice offers several types of physiotherapy treatment.
PLUS has longstanding experience at several locations in Rotterdam, the most recent addition being Health Centre Rotterdam Noord.
A physiotherapist specializes in movement.
Many people visit a physiotherapist every year, for treatment of complaints, or to prevent the occurrence or exacerbation of complaints. During your first appointment, we try to obtain an overview of your complaints with the aid of questions and an examination. This forms the basis of our treatment plan. We are aware that every human being is different; so, therefore, are our treatment plans.
Treatment by physiotherapists is often covered by your insurance. For more information, please  call us, visit the practice or visit our website.

We’ll be happy to help you!

Fysiotherapie GC Rotterdam Noord