A A

Online afspraken maken

INDIEN U GEEN PATIENT BENT VAN HET GEZONDHEIDSCENTRUM KUNT U GEEN AFSPRAAK ONLINE MAKEN. DOET U DIT WEL, DAN WORDT DE AFSPRAAK AUTOMATISCH GEANNULEERD.

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

Zorgprogramma COPD

Voor de COPD zorg is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma COPD.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met COPD goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In het Zorgprogramma COPD wordt de totale zorg omschreven:

  • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
  • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
  • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
  • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma COPD voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.

Zorgprogramma Diabetes Mellitus 2

Voor de DM2 zorg is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma DM2.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met DM2 goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In het Zorgprogramma DM2 wordt de totale zorg omschreven:

  • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
  • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
  • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
  • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma DM2 voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.

POH

In onze huisartsenpraktijk is mevrouw Suzanna Lichtenberg werkzaam als praktijkondersteuner (POH) samen met Marja Rennes. Zij houden wekelijks op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spreekuur in onze praktijk.

U kunt bij hen terecht voor

Preventieve controle op hart- en vaatziekten en diabetes
– Een risicoprofiel en risicoberekening
– Advies en voorlichting

Controle bij diabetes (suikerziekte)
– Regelmatige controles
– Advies en voorlichting

Controle bij hoge bloeddruk
– Regelmatige controles
– Advies en voorlichting

Controle bij een verhoogd cholesterol
– Regelmatige controles
– Advies en voorlichting

Controle en advies bij longaandoeningen/longmedicatie
– Astma
– COPD

Telefoon (010) 890 61 00
Alleen volgens afspraak

POH-GGZ

De POH-GGZ is een praktijkverpleegkundige met specialisatie richting de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg met betrekking tot klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard met als doel de patiënt sneller en efficiënter te kunnen helpen.
 
Zij kan u begeleiden in bijvoorbeeld het verhelderen van het probleem en daarbij samen met u een plan opstellen en u zo nodig naar de juiste instellingen verwijzen, of u voorzien van informatie en kennis. U kunt een afspraak maken via de assistente.
 
In onze huisartsenpraktijk is een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) werkzaam. Samen met de huisarts kunnen we op deze manier mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender helpen.