A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Ergotherapie

Ergotherapie

De ergotherapeute van Stichting Laurens, Annerieke de Does, is iedere vrijdagmiddag aanwezig in het gezondheidscentrum.

Ergotherapie helpt mensen met problemen in het dagelijkse handelen om zo optimaal mogelijk te functioneren in de eigen woon- en werkomgeving.
Alledaagse handelingen die voor u belangrijk zijn, zoals aankleden of koken, vormen het uitgangspunt van de therapie. Meer informatie vindt u hier.

Afspraken: Kunt u na verwijzing door de huisarts maken bij de assistente van de huisarts.
Mocht u zich afvragen of u baat kan hebben bij ergotherapie, dan kunt u iedere vrijdagmiddag langskomen op het open spreekuur van 13:00 – 14:00.