A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundig Specialist: Mw. V. Boon

Bij de verpleegkundig specialist kunt u terecht met klachten als hoesten, klachten aan keel, neus, oor, oog, bewegingsapparaat of huid. Als nodig overlegt zij met uw huisarts of, bij afwezigheid, met één van de ander huisartsen. De verpleegkundig specialist legt ook huisbezoeken af.

Een verpleegkundig specialist is bekwaam in het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van een aantal ziektebeelden en klachten. Zij verricht lichamelijk onderzoek, vraagt bloedonderzoek aan en is bevoegd om zelfstandig medicatie voor te schrijven of u te verwijzen naar het ziekenhuis voor een afspraak bij een specialist of het maken van een röntgenfoto.

Als u een afspraak maakt bij de assistentes wordt bekeken of de afspraak bij de verpleegkundig specialist of bij de huisarts kan worden ingepland. De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk wordt gezien als een aanvulling op goede zorg, waarbij zij dezelfde kwaliteit levert als de huisarts én op haar spreekuur is veelal snel plaats.

U kunt een afspraak maken via de assistente.