A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisartsen

Spoedlijn

Voor dringende gevallen en/of levensbedreigende situaties belt u (010) 421 45 15

Openingstijden

De huisartsenpraktijk is maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

E-mail adres

Mocht u via mail een vraag willen stellen aan een van onze medewerkers u deze sturen naar info.gcommoord@zonboog.nl Schrijft u alstublieft niet medisch inhoudelijke informatie in de mail. Heeft u een medisch inhoudelijke vraag, dan kunt u dit het beste telefonisch doen.

Spreekuur

De spreekuren zijn uitsluitend volgens afspraak. U kunt voor het maken van een afspraak bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, op telefoonnummer (010) 286 24 74
U kunt ook via de knop “online afspraak huisarts” online een afspraak maken bij uw eigen huisarts, praktijk ondersteuner of de assistente.
Let op!:
Niet nagekomen afspraken worden niet bij de verzekeraar in rekening gebracht, maar bij de patiënt zelf. De factuur zal naar het huisadres gestuurd worden.

Online afspraak maken

Rechts bovenaan de pagina vindt u een knop voor het online afspraken maken.
Online afspraken maken is alleen mogelijk bij uw eigen huisarts, bij de eigen praktijkondersteuner somatiek (POH-S) voor de hieronder genoemde verrichtingen.
Online afspraak huisarts:
• een gewoon consult (geen dubbel consult)
Online afspraak praktijkondersteuner:
• een controle afspraak.
Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hierboven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aanvragen van huisbezoek

Een huisbezoek kunt telefonisch aanvragen bij de assistente. We verzoeken u deze aanvraag te doen tussen 8:00 en 10:00. Na het ochtendspreekuur zal de arts de visites gaan rijden.

Spreekuur Assistente

Op afspraak kunt u terecht bij de assistente in de behandelkamer. Zij kan hechtingen verwijderen, injecties geven, een hartfilmpje maken, wratten aanstippen, uitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek maken, oren uitspuiten, bloeddruk meten of wonden verzorgen.
Ook kunt u bij de assistente uw urine inleveren voor onderzoek, de urine dient dan voor 11:00 uur ingeleverd te worden.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag bellen naar de herhaalreceptenlijn. Voor de telefoonnummers kiest u in het menu links voor herhaalrecepten.
Uiteraard staat de assistente ook persoonlijk voor u klaar voor uw vragen over uw medicatie, tussen 8:00 en 17:00 uur.

Procedure verwijzing

Deze kunt u na aanvraag bij de huisarts tussen 8.00 en 17.00 uur ophalen bij de assistente. Het kan zijn dat de arts u eerst op spreekuur wilt zien, alvorens een verwijzing te schrijven.
Bij doorverwijzing wordt de verwijsbrief zo mogelijk digitaal verzonden. Als dat niet kan wordt de brief aan de patiënt meegegeven.

Uitslagen opvragen

Uitslagen van onderzoeken kunt u in de ochtend tussen 11.00-12.00 uur en ’s middags tussen 15.00 en 16.30 uur telefonisch opvragen via de assistente van uw huisarts.

Wrattenspreekuur

Iedere dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur is er een wrattenspreekuur, en één keer in de twee weken ook op de donderdag. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de assistentes. Let op! het is géén inloopspreekuur meer. Wanneer u een afspraak heeft mag u plaatsnemen in de wachtkamer. Bij volwassenen dient de huidafwijking eerst beoordeeld te worden door de huisarts. Kinderen kunnen echter direct op het spreekuur terecht.

Waarneming

Voor dringende klachten die niet kunnen wachten, zal er bij afwezigheid van uw huisarts waarneming binnen het gezondheidscentrum zijn.