A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisartsen

Spoedlijn

Voor dringende gevallen en/of levensbedreigende situaties belt u (010) 421 45 15

Openingstijden

De huisartsenpraktijk is maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

E-mail adres

Heeft u een medisch inhoudelijke vraag, dan kunt u gebruik maken van MGN: https://home.mijngezondheid.net/inloggen/ Hier kunt u rechtstreeks de vraag aan uw huisarts stellen.


Voor overige informatie of niet medische vragen kunt u mailen naar [email protected].

Spreekuur

De spreekuren zijn uitsluitend volgens afspraak. U kunt voor het maken van een afspraak bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, op telefoonnummer (010) 286 24 74

De praktijken van onze vaste huisartsen zijn erg vol, daarom zult u vaker bij een waarnemer komen of bij onze verpleegkundig specialist Mevr.Boon.

Ook hebben we nu een AIOS(arts in opleiding tot specialist) bij ons lopen.

Zij stelt zich even voor:

Mijn naam is Linda van der Vorm, ik ben huisarts in opleiding bij de praktijk van dr. Braunstahl en dr. Looman. In mei 2017 ontving ik mijn bul en begon als arts-assistent/zaalarts in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Daar heb ik een leuke en onwijs leerzame werktijd gehad maar ik wist al langere tijd dat ik niet in het ziekenhuis thuishoorde. Halverwege mijn studie geneeskunde kwam ik erachter wat ik echt belangrijk vind als arts: diversiteit aan klachten, zelfstandig kleine ingrepen doen en een band opbouwen met mijn patiënten. Vanaf maart 2021 ben ik geplaatst bij dit gezondheidscentrum wat direct voelde als een thuis, wellicht mede gezien ik geboren en getogen Rotterdammer ben. Onder begeleiding van dr. Braunstahl en dr. Looman heb ik mijn eigen spreekuren op de praktijk en komt u mij dan ook mogelijk tegen komende tijd!

U kunt ook via “Mijngezondheid.net” online een afspraak maken bij uw eigen huisarts of de praktijk ondersteuner.

Online afspraak maken via MijnGezondheid.net

Vanaf 1 januari 2019 kunt online afspraken maken via MijnGezondheid.net. U kunt hier onder anderen ook vragen stellen, herhaalrecepten bestellen en lab uitslagen inzien. MijnGezondheid.net is niet bedoeld voor spoedeisende vragen of vragen waarop buiten kantooruren direct een antwoord wordt verwacht. U kunt zich hiervoor aanmelden via de links op deze pagina: MijnGezondheid.net.

In verband met corona is het tijdelijk niet mogelijk om online een afspraak te maken. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de assistente via het telefoonnummer 010 286 24 74.

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hierboven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aanvragen van huisbezoek

Een huisbezoek kunt telefonisch aanvragen bij de assistente. We verzoeken u deze aanvraag te doen tussen 8:00 en 10:00. Na het ochtendspreekuur zal de arts de visites gaan rijden.

Spreekuur Assistente

Op afspraak kunt u terecht bij de assistente in de behandelkamer. Zij kan hechtingen verwijderen, injecties geven, een hartfilmpje maken, wratten aanstippen, uitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek maken, oren uitspuiten, bloeddruk meten of wonden verzorgen.
Ook kunt u bij de assistente uw urine inleveren voor onderzoek, de urine dient dan voor 11:00 uur ingeleverd te worden.

Wrattenspreekuur

Iedere dinsdag  en woensdag van 14.30 tot 16.00 uur is er een wrattenspreekuur. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de assistentes. Let op! het is géén inloopspreekuur meer. Wanneer u een afspraak heeft mag u plaatsnemen in de wachtkamer. Bij volwassenen dient de huidafwijking eerst beoordeeld te worden door de huisarts. Kinderen kunnen echter direct op het spreekuur terecht.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag bellen naar de herhaalreceptenlijn.                                            U kunt bellen naar (010) 286 24 74 en kiest in het menu voor nummer 4.
Uiteraard staat de assistente ook persoonlijk voor u klaar voor uw vragen over uw medicatie, tussen 8:00 en 17:00 uur.

Procedure verwijzing

Deze kunt u na aanvraag bij de huisarts tussen 8.00 en 17.00 uur ophalen bij de assistente. Het kan zijn dat de arts u eerst op spreekuur wilt zien, alvorens een verwijzing te schrijven.
Bij doorverwijzing wordt de verwijsbrief zo mogelijk digitaal verzonden. Als dat niet kan wordt de brief aan de patiënt meegegeven.

Uitslagen opvragen

Uitslagen van onderzoeken kunt u in de ochtend tussen 11.00-12.00 uur en ’s middags tussen 15.00 en 16.30 uur telefonisch opvragen via de assistente van uw huisarts.

Waarneming

Voor dringende klachten die niet kunnen wachten, zal er bij afwezigheid van uw huisarts waarneming binnen het gezondheidscentrum zijn