A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Informatie

Extra informatie over de Huisartsenzorg van GC Ommoord

Bij de huisartsen van Gezondheidscentrum staan ongeveer 12.500 patiënten ingeschreven. Deze patiënten zijn ingeschreven bij één van de 10 huisartsen. Bij afwezigheid van de huisarts wordt waargenomen door een collega.
De huisartsen werken samen met een groot aantal andere disciplines in het gezondheidscentrum. Gezamenlijk willen zij kwalitatief goede, geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg aanbieden aan bewoners van de wijk Ommoord. Het team zorgverleners bestaat uit huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners voor chronische aandoeningen en voor GGZ, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, verloskundigen en diëtisten, een ergotherapeut en een podotherapeut, apotheek, pedicure, een huidtherapeute, psychologen en laboratoriumassistentes van STAR-MDC. Het centrum wordt ondersteund door een centrummanager.

De huisartsen zijn intensief betrokken bij de opleiding van jonge huisartsen. Zowel co-assistenten in de opleiding tot basisarts, als arts-assistenten in de opleiding tot huisarts kunnen hun praktijkervaring opdoen bij de huisartsen van GC Ommoord. Het centrum is sinds 2011 een Academische praktijk en behoort tot de zogenaamde Primeur netwerk van de Erasmus Universiteit.
Het doel van het netwerk is om de samenwerking tussen universiteit en huisartsenpraktijken te versterken met als uiteindelijk doel de kwaliteit van opleiding, onderwijs en onderzoek en zorg voor de patiënt te verbeteren.

Het centrum en de huisartsenpraktijken zijn al meerdere jaren NHG geaccrediteerd. NHG Praktijk Accreditering (NPA) is hét onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg.

Het centrum is tevens vestigingsplaats voor het ERGO onderzoek van de Erasmus Universiteit.
ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) is een langlopend bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC onder meer dan 15.000 mensen van 40 jaar en ouder in de Rotterdamse wijk Ommoord. Ze onderzoeken gezondheidsproblemen die op oudere leeftijd veel voorkomen. Dankzij dit uitvoerige onderzoek komen ze steeds meer te weten over het ontstaan en verloop van ziekte bij ouderen. Op deze manier kan ERGO een bijdrage leveren aan een samenleving waarin we gezond ouder kunnen worden.