A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Specialisaties

Manuele therapie

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen zijn:

* hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
* nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
* lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
* hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
* duizeligheid bij het bewegen van de nek
* heupklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe uw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten met neurologische aandoeningen zoals een beroerte, MS, ALS en Parkinson, waarbij het behouden van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid een belangrijk item is.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.
Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is opgeleid om kinderen (0-18 jaar) met een motorisch
probleem spelenderwijs te leren bewegen. Er zijn verschillende problemen die de ontwikkeling kunnen belemmeren:

Baby’s en Peuters 0-2 jaar:
*Vroeggeboorte (pre-, dysmatuur)
*Voorkeurshouding (asymmetrie/torticollis/overstrekken)
*Spanningsproblemen (slappe of gespannen houding)
*Scheve schedel (plagiocephalie)
*Motorische ontwikkelingsachterstand
*Hersenbeschadiging (Cerebrale Parese)
*Open ruggetje (Spina Bifida)
*Zenuwletsel van de arm (Plexus Brachialis Laesie)
*Billenschuivers

Peuters van 2-4 jaar:
*Motorische ontwikkelingsachterstand (bijv. laat zijn met lopen)
*Afwijkend looppatroon (veel vallen/angst voor bewegen/tenengang)
*Asymmetrische ontwikkeling
*Spanningsproblemen (te hoge of te lage spanning)
*Neurologische problemen
*Orthopedische problemen / blessures
*Ademhalingsproblemen
*Motoriek problemen waardoor overgewicht ontstaat

Kleuters en Schoolkinderen:
*Fijne motoriek problemen (aan- en uitkleden/vouwen/knippen/plakken/
kleuren/schrijven)
*Grove motoriek problemen (niet durven klimmen/springen/fietsen)
*Houdingsproblemen en scoliose
*Pijnklachten bij sporten
*Neurologische problemen
*Orthopedische problemen / blessures
*Ademhalingsproblemen
*Motoriek problemen bij overgewicht

Als er een duidelijk beeld is van de klachten en problemen van uw kind, dan wordt er gestart met de behandeling. Het is zowel voor u als voor uw kind belangrijk om te weten wat haalbaar is en daar met elkaar naar toe te werken. Deze doelen hebben betrekking op het verbeteren van de motoriek, fysieke kracht, de coördinatie en/of de stabiliteit van het kind.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de omvang van de klacht. Soms is alleen een advies al voldoende (bijvoorbeeld en houdings- of sportadvies), maar soms duurt de behandeling langere tijd.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn fysiotherapeuten die dankzij een aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug.

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

* ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
* niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
* moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
* de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
* pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
* pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
* fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
* bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd);
* fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling alleen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering. (Bron: NVFB)

Kinderbekkenfysiotherapie

Meer informatie volgt.

Handtherapie

Meer informatie volgt.

YVLO-ZwangerFit®

ZwangerFit bestaat uit training en coaching. De training bestaat uit actieve lessen met oefeningen om je conditie en kracht te trainen. Er wordt op diverse manieren getraind; hierbij kun je denken aan trainen met fitnessapparatuur, op matjes en oefenmaterialen en op/met muziek. Daarnaast worden er oefeningen gedaan voor de algehele ontspanning en voor de ontspanning van de bekkenbodem.
Er wordt veel aandacht besteed aan de bekkenbodemspieren. Het is belangrijk om controle te hebben over je bekkenbodem tijdens je zwangerschap en daarna. Je moet hem kunnen aanspannen maar ook kunnen ontspannen om klachten als urineverlies te kunnen voorkomen en om je bevalling voorspoedig te laten verlopen.
Daarnaast wordt in het coachingsgedeelte (van 4 lessen) veel informatie gegeven over de volgende onderwerpen:
*Hoe blijf (of word) ik fit tijdens mijn zwangerschap?
*Hoe kan ik rug/bekkenklachten voorkomen (of er vanaf komen)?
*Hoe moet ik bukken/tillen/omdraaien in bed enz…
*Hoe kan ik contact maken met mijn baby?
*Wat gebeurt er tijdens een bevalling?
*En alle andere vragen…

Cursusinformatie:
Deelname kan plaatsvinden vanaf 16 weken zwangerschap tot 9 maanden na de bevalling. Het programma draait cyclisch; instroom is op ieder moment mogelijk. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers waardoor veel persoonlijke aandacht mogelijk is.

De trainingslessen zijn op woensdagavond van 19.15-20.15 uur.
De coachingslessen (4x) zijn op woensdagavond van 20.15-21.15 uur.

Begeleiding door: Jolien van der Pol (fysiotherapeut).

Kosten:
Deelname kan door middel van het kopen van een strippenkaart. Een strippenkaart kost €125,- en hiermee kun je 10x komen trainen. De coachingslessen zitten al bij de prijs inbegrepen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de cursus.

Neem gerust contact op voor meer informatie en/of aanmelden: 010 – 455 95 98
j.vanderpol@zonboog.nl (aanwezig op maandag en woensdag)

STEVIG OP DE BEEN!  met het Otago oefenprogramma.

Voelt u zich onzeker met het lopen of bewegen? Bent u het afgelopen jaar meer dan 1x gevallen?
Zou u graag weer actiever worden en daardoor beter voor uzelf kunnen zorgen?

Dan is het OTAGO-oefenprogramma iets voor u!

Het OTAGO-oefenprogramma is een effectief programma, waarbij beenspierkracht, evenwicht en lenigheid worden geoefend. Oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, op visite te kunnen gaan en hobby’s uit te kunnen voeren.

U leert door eenvoudige oefeningen uw evenwicht, kracht en soepelheid te verbeteren en te onderhouden. Daarnaast gaat u een wandelprogramma volgen, op eigen tempo, om de conditie te verbeteren en te onderhouden.

Met het OTAGO oefenprogramma:
• vermindert uw kans op vallen met 30-50%;
• bent u minder bezorgd om te vallen;
• verbetert uw kracht en de balans;
• wordt u gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Het OTAGO-oefenprogramma is bewezen effectief.

Het programma wordt begeleid door onze geriatriefysiotherapeuten
Arthur Merkestijn & Paula Stam.