A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgaanbod

Manuele therapie

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen zijn:

* hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
* nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
* lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
* hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
* duizeligheid bij het bewegen van de nek
* heupklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe uw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten met neurologische aandoeningen zoals een beroerte, MS, ALS en Parkinson, waarbij het behouden van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid een belangrijk item is.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.
Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is opgeleid om kinderen (0-18 jaar) met een motorisch
probleem spelenderwijs te leren bewegen. Er zijn verschillende problemen die de ontwikkeling kunnen belemmeren:

Baby’s en Peuters 0-2 jaar:
*Vroeggeboorte (pre-, dysmatuur)
*Voorkeurshouding (asymmetrie/torticollis/overstrekken)
*Spanningsproblemen (slappe of gespannen houding)
*Scheve schedel (plagiocephalie)
*Motorische ontwikkelingsachterstand
*Hersenbeschadiging (Cerebrale Parese)
*Open ruggetje (Spina Bifida)
*Zenuwletsel van de arm (Plexus Brachialis Laesie)
*Billenschuivers

Peuters van 2-4 jaar:
*Motorische ontwikkelingsachterstand (bijv. laat zijn met lopen)
*Afwijkend looppatroon (veel vallen/angst voor bewegen/tenengang)
*Asymmetrische ontwikkeling
*Spanningsproblemen (te hoge of te lage spanning)
*Neurologische problemen
*Orthopedische problemen / blessures
*Ademhalingsproblemen
*Motoriek problemen waardoor overgewicht ontstaat

Kleuters en Schoolkinderen:
*Fijne motoriek problemen (aan- en uitkleden/vouwen/knippen/plakken/
kleuren/schrijven)
*Grove motoriek problemen (niet durven klimmen/springen/fietsen)
*Houdingsproblemen en scoliose
*Pijnklachten bij sporten
*Neurologische problemen
*Orthopedische problemen / blessures
*Ademhalingsproblemen
*Motoriek problemen bij overgewicht

Als er een duidelijk beeld is van de klachten en problemen van uw kind, dan wordt er gestart met de behandeling. Het is zowel voor u als voor uw kind belangrijk om te weten wat haalbaar is en daar met elkaar naar toe te werken. Deze doelen hebben betrekking op het verbeteren van de motoriek, fysieke kracht, de coördinatie en/of de stabiliteit van het kind.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de omvang van de klacht. Soms is alleen een advies al voldoende (bijvoorbeeld en houdings- of sportadvies), maar soms duurt de behandeling langere tijd.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn fysiotherapeuten die dankzij een aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug.

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

* ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
* niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
* moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
* de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
* pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
* pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
* fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
* bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd);
* fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling alleen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering. (Bron: NVFB)

Kinderbekkenfysiotherapie

Over het algemeen verloopt het zindelijk worden van een kind vrij vanzelfsprekend. Wanneer dit niet het geval is, kunnen meerdere factoren een rol spelen. Het is niet altijd noodzakelijk om deze tot in details te achterhalen maar het kan komen door bijvoorbeeld een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, terugkerende blaasontstekingen of onnodig ophoudgedrag.
De factoren die van belang zijn komen naar voren in het intakegesprek (de anamnese), de vragenlijsten en het onderzoek wat uitgevoerd wordt als u uw kind aanmeldt voor hulp bij de gespecialiseerde fysiotherapeut. Zij zijn opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Ze krijgen inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.

Waarom gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met zindelijkheidsproblemen?
Net als volwassenen kunnen ook kinderen last hebben van een niet goed werkende bekkenbodem. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Dit kan allerlei klachten veroorzaken die een opgroeiend kind in de weg kunnen zitten. Onder “bekkenbodem” verstaan we de spiergroepen die de buikholte van de buitenwereld scheiden, met daarin 2 openingen voor het kwijt raken van plas en poep (en voor de meisjes uiteraard ook nog de vagina). Deze spiergroepen vormen een sluitspier voor de plasbuis en de anus en spelen dus een rol bij zowel ophouden als lozen van plas en poep. We proberen aan uw kind e.e.a. zodanig uit te leggen, dat het begrijpt dat het aanleren van plassen en poepen een vaardigheid is net zoals b.v. fietsen of zwemmen.
Om deze vaardigheid goed aan te leren moeten er een aantal voorwaarden aanwezig zijn zoals:
• voldoende drinken
• voldoende en vezelrijk eten
• een voldoende blaasgrootte
• juiste toilethouding
• een juiste reactie op aandrang
• voldoende tijd om een volledige plas of poep te doen
De gespecialiseerde fysiotherapeut is opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Ze krijgen inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.

Wat doet de gespecialiseerde fysiotherapeut voor kinderen met problemen in de zindelijkheid?
Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes; dagboekjes bedoeld om een indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag. Er wordt ook een bewegingsonderzoek gedaan. Ademhaling en ontspanning spelen een belangrijke rol bij goed poepen en plassen. Indien er een specifiek bekkenbodemspier-onderzoek zinvol is zal dit eerst met u worden besproken.

Wanneer er de klachten duidelijk in beeld zijn van uw kind wordt een behandelplan opgesteld. Dit kan onder andere bestaan uit voorlichting en advies over toiletgedrag, juiste perstechniek aanleren, blaastraining, drink-,en eetgedrag, adem- en ontspanningsoefeningen, het weer goed leren voelen van de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van myofeedback of electrostimulatie. Ook wordt er zo nodig aandacht besteed aan houding, kracht, stabiliteit en bewegen van het kind. We spelen in op de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs leert het kind grip te krijgen op de klachten. Uw kind is – los van de leeftijd – gebaat bij de steun en coaching van zijn/haar ouders om dit probleem stap voor stap onder de knie te krijgen.
Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. De gespecialiseerde fysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om medebehandeling van een diëtiste of een psycholoog te vragen. De gespecialiseerde fysiotherapie wordt, net als de gewone fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt ook zonder verwijzing van de arts bij ons terecht.

Resultaat
Over het algemeen kan er binnen enkele maanden een goed resultaat worden bereikt. Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en ernst van de medische problematiek, van de duur van de klachten, van de leeftijd en motivatie en inzet van het kind en de ouders.
Uit de literatuur is bekend
• Uit onderzoek is gebleken dan 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt en bij nog eens 12 % verbeteren de klachten aanmerkelijk.
• Er zijn 100.000 kinderen met ontlastingsproblemen.
• Bij kinderen komt bedplassen op de leeftijd van 4-7 jaar bij 12 % van de jongens en 8 % van de meisjes voor.
• Natte broeken overdag komt op de leeftijd van 6 jaar bij 9 % van de kinderen voor.
• Blijf er niet mee rondlopen; in veel gevallen is er iets aan te doen.
(informatie fysionet, NVFB 2017)

Handtherapie

Meer informatie volgt.

YVLO-ZwangerFit®

ZwangerFit bestaat uit training en coaching. De training bestaat uit actieve lessen met oefeningen om je conditie en kracht te trainen. Er wordt op diverse manieren getraind; hierbij kun je denken aan trainen met fitnessapparatuur, op matjes en oefenmaterialen en op/met muziek. Daarnaast worden er oefeningen gedaan voor de algehele ontspanning en voor de ontspanning van de bekkenbodem.
Er wordt veel aandacht besteed aan de bekkenbodemspieren. Het is belangrijk om controle te hebben over je bekkenbodem tijdens je zwangerschap en daarna. Je moet hem kunnen aanspannen maar ook kunnen ontspannen om klachten als urineverlies te kunnen voorkomen en om je bevalling voorspoedig te laten verlopen.
Daarnaast wordt in het coachingsgedeelte (van 4 lessen) veel informatie gegeven over de volgende onderwerpen:
*Hoe blijf (of word) ik fit tijdens mijn zwangerschap?
*Hoe kan ik rug/bekkenklachten voorkomen (of er vanaf komen)?
*Hoe moet ik bukken/tillen/omdraaien in bed enz…
*Hoe kan ik contact maken met mijn baby?
*Wat gebeurt er tijdens een bevalling?
*En alle andere vragen…

Cursusinformatie:
Deelname kan plaatsvinden vanaf 16 weken zwangerschap tot 9 maanden na de bevalling. Het programma draait cyclisch; instroom is op ieder moment mogelijk. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers waardoor veel persoonlijke aandacht mogelijk is.

De trainingslessen zijn op woensdagavond van 19.15-20.15 uur.
De coachingslessen (4x) zijn op woensdagavond van 20.15-21.15 uur.

Begeleiding door: Jolien van der Pol (fysiotherapeut).

Kosten:
Deelname kan door middel van het kopen van een strippenkaart. Een strippenkaart kost €125,- en hiermee kun je 10x komen trainen. De coachingslessen zitten al bij de prijs inbegrepen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de cursus.

Neem gerust contact op voor meer informatie en/of aanmelden: 010 – 455 95 98
j.vanderpol@zonboog.nl (aanwezig op maandag en woensdag)

STEVIG OP DE BEEN!  met het Otago oefenprogramma.

Voelt u zich onzeker met het lopen of bewegen? Bent u het afgelopen jaar meer dan 1x gevallen?
Zou u graag weer actiever worden en daardoor beter voor uzelf kunnen zorgen?

Dan is het OTAGO-oefenprogramma iets voor u!

Het OTAGO-oefenprogramma is een effectief programma, waarbij beenspierkracht, evenwicht en lenigheid worden geoefend. Oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, op visite te kunnen gaan en hobby’s uit te kunnen voeren.

U leert door eenvoudige oefeningen uw evenwicht, kracht en soepelheid te verbeteren en te onderhouden. Daarnaast gaat u een wandelprogramma volgen, op eigen tempo, om de conditie te verbeteren en te onderhouden.

Met het OTAGO oefenprogramma:
• vermindert uw kans op vallen met 30-50%;
• bent u minder bezorgd om te vallen;
• verbetert uw kracht en de balans;
• wordt u gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Het OTAGO-oefenprogramma is bewezen effectief.

Het programma wordt begeleid door onze geriatriefysiotherapeuten
Arthur Merkestijn & Paula Stam.

COPD

In de COPD groep wordt 3 maanden onder begeleiding getraind. Vooraf vindt er een intake plaats en aan het eind een evaluatie.

De groepstherapie heeft de volgende doelstellingen:

– bevorderen van zelfredzaamheid en ziekte-inzicht
– bevorderen van mucusklaring
– verbeteren van het uithoudingsvermogen
– versterken van perifere- en ademhalingsspieren
– verminderen van benauwdheid en het verbeteren van ademregulatie
– bevorderen van therapietrouw
– enthousiasmeren tot participeren in een groep aangepast sporten of een sportvereniging

Kinetic control

Kinetic control is een trainingsmethode gebaseerd op een wetenschappelijke onderbouwde beweginganalyse. De methode wordt momenteel met succes in Nederland geïntroduceerd. Kinetic control – vrij vertaald ‘bewegingscontrole’- gaat uit van stabiliteit van lokale en globale spiergroepen van o.a. rug, nek en schouders. Via verschillende oefeningen wordt de dynamische gewrichtsstabiliteit en de spierbalans hersteld. Klachten aan gewrichten nemen hierdoor af en activiteiten kunnen langer volgouden worden. De methode kan onder meer toegepast worden bij mensen met lage rug-, bekken-, nek en schouderklachten.

Medical Taping Concept

Het Medical Taping Concept is een van oorsprong Aziatische tapemethode, die niet alleen een stabiliserende werking heeft op gewrichten, maar tevens de spierfunctie, de bloed- en lymfcirculatie stimuleert en ondersteunt.

Het indicatiegebied is zeer uitgebreid:
– (na)behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat, zoals rug-, schouder-, knie-, en kuitklachten
– Behandeling van problemen ontstaan door overbelasting. (muis-, tennis- of golfarm)
– Bestrijding van (spannings)hoofdpijn en zenuwpijn door benvloeding van het zenuwstelsel
– Houdingscorrectie

De verklaring van het principe van taping:
De elastische CureTape zorgt door een speciale manier van aanbrengen dat de huid lokaal wordt gelift. Hierdoor wordt de druk onderhuids verminderd in het blessure gebied, waardoor de bloedsomloop en lymfestroom zich (lokaal) kunnen herstellen. Het effect hiervan is dat de druk op de pijnreceptoren afneemt en de pijn vermindert of zelfs helemaal verdwijnt.
Omdat de tape waterproof is kan deze blijven zitten tijdens zwemmen of douchen, het voordeel hiervan is dat de tape zelf meerdere dagen kan blijven zitten. De behandeling van tape kan zo enkele dagen non-stop doorgaan.
Het effect strekt zich dus veel verder uit dan alleen een reguliere behandeling.