A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aandoeningen

U kunt bij ons terecht voor alle aandoeningen & klachten die te maken hebben met het beweginsapparaat. Hieronder vindt u een opsomming van voorbeelden hiervan. Ook voor klachten/aandoeningen die niet in deze lijst staan kunt u bij ons terecht voor een behandeling. Op somminge aandoeningen kunt u klikken en vindt u meer informatie over deze aandoening. Binnenkort wordt er bij meer aandoeningen informatie aan toegevoegd.

artrose
Beroerte (CVA)
COPD
Etalagebenen (claudicatio intermittens)
Hartfalen
Hoofdpijn
Knieklachten
Multiple Sclerose
Nekklachten
Orthopedische problemen
Osteoporose
Parkinson
Reumatische problemen
Rugklachten
Schouderklachten
Tenniselleboog
verstuikte enkel
Whiplash
Motorische (grof & fijn) ontwikkelingsproblemen bij kinderen (0-18 jaar)
Voorkeurshouding bij zuigelingen