A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Mijn zorg

Mijn zorg

Gezondheid en welzijn hebben veel met elkaar te maken. Moeilijke leefomstandigheden kunnen ziekte veroorzaken, maar andersom kan ziek zijn ook van invloed zijn op uw leefomstandigheden. In situaties waarin ziekte en leefomstandigheden direct met elkaar te maken hebben, zullen de teamleden van het gezondheidscentrum met elkaar willen overleggen om een goed plan op te stellen. Dit kan alleen als u (de patiënt) of uw directe verzorger daarmee instemt, daarin meedenkt en daarin meebeslist. Met deze manier van werken willen wij de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt respecteren en bevorderen.