A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisregels

Huisregels, zo gaan we met elkaar om in het gezondheidscentrum

Wij vinden het belangrijk dat u zich in ons gezondheidscentrum zo prettig mogelijk voelt. Daarom hebben wij onderstaande huisregels opgesteld, gebaseerd op algemeen aanvaarde omgangsvormen. Wij vragen u kennis te nemen van deze huisregels en u hieraan te houden. Een prettige omgeving maken we immers samen.

In het gezondheidscentrum gaat iedereen respectvol met elkaar om.

  • Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Meldt u zich bij de balie, wanneer u niet wordt opgeroepen of (te) lang moet wachten.
  • Wilt u op tijd komen voor uw afspraak.
  • Als u te laat bent voor uw afspraak, meldt u zich dan even bij de balie. Indien u niet meer geholpen kunt worden, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Als u verhinderd bent, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van uw afspraak door. Dan kunnen wij die tijd gebruiken voor een afspraak met een andere patiënt.
  • Wanneer u niet op een afspraak komt en u niet hebt afgemeld, dan kan deze afspraak in rekening gebracht worden. De kosten van niet op een afspraak verschijnen zijn 20 euro per gemiste afspraak. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed!

Een mobiele telefoon is vaak heel gemakkelijk en nuttig. Maar het gebruik ervan kan overlast geven en andere mensen kunnen zich eraan storen. Daarom vragen wij u uw mobiele telefoon binnen het gezondheidscentrum niet voor telefoongesprekken te gebruiken.

Wij maken u er op attent dat bij een doorverwijzing naar de eerste hulp, specialist of andere hulpverlener uw zorgverzekeraar kosten in rekening kan brengen in het kader van uw eigen risico. Het gezondheidscentrum staat hier volledig buiten en deze kosten worden niet door het gezondheidscentrum of haar medewerkers aan u vergoed.

Ommoord is een multiculturele wijk in een multiculturele samenleving; wij verlenen zorg aan een ieder ongeacht zijn of haar (religieuze) achtergrond. Dit betekent ook dat discriminatie op geloof of afkomst hier niet wordt geaccepteerd.

Bezoekers die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn of anderszins storend gedrag vertonen, kunnen wij de toegang tot het gezondheidscentrum ontzeggen.

Indien een patiënt of bezoeker van het gezondheidscentrum bedreigingen uit of lichamelijk geweld gebruikt, schakelen onze medewerkers altijd de politie in. Dit doen wij ook bij diefstal of bewuste vernieling van eigendommen van patiënten, het gezondheidscentrum of haar medewerkers.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.