A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Verpleegkundig specialist (VS)

Bij de verpleegkundig specialist (VS) kunt u terecht met laag complexe zorgvragen, zoals verkoudheid, oorpijn, keelpijn, hoesten, eczeem, oogklachten, diarree en dergelijke. Bij het maken van een afspraak via de assistente zal gevraagd worden wat de klachten zijn en vragen of u het goed vind als u door de verpleegkundig specialist gezien wordt.
De verpleegkundig specialist is bevoegd om zelf diagnoses te stellen en indien nodig een behandeling te starten. Hij zal, indien nodig, overleggen met de huisarts over de diagnose en/of het beleid.

Klik hier voor verdere uitleg over de verpleegkundig specialist aan de hand van een kort filmpje.

Verpleegkundig specialist

In onze huisartsenpraktijk is op dit moment geen verpleegkundig specialist werkzaam. Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaat voor invulling van deze functie.