A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Nieuwe Westen

Tidemanstraat 91, 3022 SG, Rotterdam

Open maandag t/m vrijdag van 8 uur tot 17 uur
Gesloten in het weekend en op nationale feestdagen
Telefoon (010) 221 40 00
E-Mail [email protected] > NIET voor spoed of het maken van afspraken, hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Wij werken met een keuzemenu.
Keuze 1: Uitsluitend indien u zich in een levensbedreigende situatie bevindt.
Keuze 2: Voor het aanvragen van herhaalrecepten.
Keuze 3 : Voor het maken van afspraken of verzoek tot visite (bij voorkeur bellen tussen 8 en 10 uur), voor het opvragen van
uitslagen (bij voorkeur bellen tussen 14 en 16 uur).
keuze 4: Alle overige vragen, u krijgt de assistente aan de telefoon.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Om u sneller van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u voor afspraken en uitslagen op de aangegeven voorkeurstijden te bellen.

Afspraken maken

De medewerkers hebben spreekuur volgens afspraak.

Afspraak kunt u maken:

TELEFOON: 010-2214000 > Graag bellen tussen 8 en 10 uur om een afspraak te maken.

ONLINE: bovenaan deze pagina op de balk klikken

Een consult is 10 minuten en is bedoeld voor 1 patiënt met 1 gezondheidsprobleem.
Komt u voor de eerste keer op het spreekuur, heeft u meerdere klachten of heeft u meer tijd nodig? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, dan maken we een dubbele afspraak (20 minuten).

Buiten het reguliere spreekuur om kunt u bij Dhr. J. van Overdam, huisarts terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 07.30 uur of op donderdag tot 17.30 uur.

Kan de afspraak niet doorgaan? Zeg de afspraak dan tijdig af, bij voorkeur 24 uur van te voren.
Zegt u de afspraak niet af dan is de praktijk genoodzaakt u een rekening te sturen van €10,-, deze wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Spreekuur assistentes

U kunt bij de assistent op afspraak onder andere terecht voor bloed prikken (donderdagochtend), bloeddruk meten, hartfilmpje, hechtingen verwijderen, injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes en vaccinaties.
Graag bellen tussen 8 en 10 uur om een afspraak te maken.

Spreekuur Praktijkondersteuning (POH-S)

Alleen op afspraak. Graag bellen tussen 8 en 10 uur om een afspraak te maken.

  • Reguliere controles, advies en ondersteuning bij patiënten met hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), verhoogd cholesterol en astma / COPD (longziekten).
  • Begeleiding patiënten die een gezondere leefstijl aan willen gaan, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, afvallen en bewegen.
  • hulp en advies bij het afvallen en bewegen

Spreekuur Praktijkondersteuning Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

Alleen op afspraak en met verwijzing van uw huisarts.
Graag bellen tussen 8 en 10 uur om een afspraak te maken.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis
Open elke werkdag vanaf 17 uur tot volgende ochtend 8 uur, in de weekenden en op nationale feestdagen
Telefoon (010) 466 95 73
Houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.
Adres Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam
via de parkeerplaats van het Sint Franciscus Gasthuis te bereiken
Informatie www.huisartsenpostrijnmond.nl

Verwijzingen

Bij verwijzing naar een specialist of andere zorgverlener wordt de verwijsbrief zo mogelijk digitaal verzonden. Als dat niet kan wordt de brief aan u meegegeven of kosteloos per post toegezonden.

Wegblijven bij consult afspraken

Kan de afspraak niet doorgaan? Zeg de afspraak dan tijdig af, bij voorkeur 24 uur van te voren.
Zegt u de afspraak niet af dan is de praktijk genoodzaakt u een rekening te sturen van €10,-, deze wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Uw eerste bezoek

Bent u nog geen patiënt bij ons en zou u dat wel graag willen? Neemt u dan contact op met de via telefoonnummer (010) 221 40 00 – keuze 4 of kijk voor de voorwaarden onder het kopje Inschrijven.

LET OP: Op dit moment nemen wij helaas geen nieuwe patiënten aan, op verzoek kunnen we u op een wachtlijst plaatsen.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.