A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner (POH-S)

De POH-S, is een ondersteuner van de huisarts voor somatische (lichamelijke) klachten.

U kunt bij haar terecht voor controle in verband met (preventie van) diabetes (suikerziekte), controle bij (preventie van) hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en/of hoge cholesterol en controle van longaandoeningen zoals Astma en COPD.

U kunt bij de POH-S ook terecht voor leefstijladviezen, bijvoorbeeld bij afvallen of stoppen met roken. En om een cardiovasculair risicoprofiel op te stellen om te bepalen of en welke risico’s u heeft op het krijgen van hart- en vaatziekten en vroegtijdig hier een verbetering in aan te brengen om een dergelijke aandoening te voorkomen.

De POH-S kan diverse onderzoeken bij u doen, zoals een longfunctie, hartfilmpje (ECG) en 24-uurs en 30 minuten bloeddrukmeting om in overleg met de huisarts tot een goede diagnose en behandeling te komen.

In ons gezondheidscentrum is Brenda Deurloo als ondersteuner voor somatische klachten (POH-S) werkzaam.

Via de assistente kunt u een afspraak maken op het spreekuur.

Zorgprogramma COPD

Voor de COPD zorg is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma COPD.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met COPD goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In het Zorgprogramma COPD wordt de totale zorg omschreven:

  • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
  • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
  • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
  • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma COPD voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.

Zorgprogramma Diabetes Mellitus 2

Voor de DM2 zorg is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma DM2.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met DM2 goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In het Zorgprogramma DM2 wordt de totale zorg omschreven:

  • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
  • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
  • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
  • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma DM2 voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.

Zorgprogramma CVRM

[Under construction]

POH-GGZ

De POH-GGZ is een praktijkverpleegkundige met als specialisatie richting de geestelijke gezondheidszorg.

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg met betrekking tot klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard met als doel de patiënt sneller en efficiënter te kunnen helpen.

Zij kan u begeleiden in bijvoorbeeld het verhelderen van het probleem en daarbij samen met u een plan opstellen en u zo nodig naar de juiste instellingen verwijzen, of u voorzien van informatie en kennis. U kunt een afspraak maken via de assistente.

In onze huisartsenpraktijk is Anita Schouten als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) werkzaam.

Zij houdt meerdere dagen per week spreekuur in het gezondheidscentrum. Samen met de huisartsen kunnen we op deze manier mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender helpen.

 

Hoe werkt het

Verwijst uw huisarts u door naar de POH-S of POH-GGZ dan maakt u een afspraak voor een eerste gesprek via de assistente.

Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen of klachten u heeft. Op basis daarvan krijgt u advies over de voor u geschikte hulp en begeleiding. Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH-S of POH-GGZ of een verwijzing naar een andere instantie. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk.

Wordt u doorverwezen naar een andere instantie dan worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.
Graag bellen tussen 8 en 10 uur om een afspraak te maken.
Telefoon (010) 221 40 00 – keuze 3