A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Administratie

De financiële administratie van het centrum en de huisartsen wordt verzorgd door ZONBOOG.

Voor vragen over rekeningen, betalingen of herinneringen kunt u bellen op (010) 420 33 13. De administratie is dagelijks bereikbaar van 9 tot 12 uur.
e-mail [email protected]

Bankrekeningnummers en KvK

NL52 INGB 066.96.96.978 t.n.v. Gezondheidscentrum Nieuwe Westen BV
Het gezondheidscentrum is geregistreerd bij de KvK onder nummer 24336856.

Betalingsvoorwaarden

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
De betalingsvoorwaarden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (Utrecht 281/85) zijn van kracht.