A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Inschrijven nieuwe patiënten

U bent van harte welkom om in te schrijven in onze praktijk. Ons werkgebied bestaat uit het postcodegebied 3021, 3022 en 3023 woont u in een gebied met een andere postcode neemt u dan contact met ons op.

Indien u zich bij Huisartsenpraktijk GC Nieuwe Westen wilt inschrijven dan kunt u dit doen door het inschrijfformulier te downloaden en af te geven bij de balie van ons gezondheidscentrum.

Tevens vragen wij u dan ook om de volgende gegevens mee te nemen:

– uw recente verzekeringspas
– een geldig legitimatiebewijs (een geldig paspoort of Nederlands rijbewijs of een identiteitskaart of een vreemdelingendocument)
– het inschrijfformulier kunt u hier te downloaden.

Uw volledig ingevulde inschrijfformulier kan pas in behandeling worden genomen na uitschrijving bij uw oude huisarts en overdracht van uw medisch dossier. Vanaf dat moment kunt u ook een afspraak maken bij de huisarts in ons gezondheidscentrum. Wanneer u voor de eerste keer een afspraak maakt, geeft u dit dan door aan de assistente.

Uitwisseling medische gegevens

Wilt u dat uw huisarts en apotheek uw medische gegevens kunnen uitwisselen dan moet u allebei toestemming geven. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
Wilt u meer informatie vraag dan de assistente om de folder of kijk op www.ikgeeftoestemming.nl .

Hoe regelt u uw toestemming?

  • Wanneer u zich nieuw inschrijft in de praktijk, geeft u ons toestemming via het inschrijfformulier.
  • Geef aan bij de assistente van het gezondheidscentrum aan dat u wel of geen toestemming geeft voor uitwisselen van uw gegevens.
  • Via internet: Ga naar www.ikgeeftoestemming.nl en volg de instructies.

Al toestemming gegeven?
Heeft u eerder op uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u nagaan op de website www.ikgeeftoestemming.nl of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij ‘Mijn statusoverzicht’.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.