A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

U bent van harte welkom om in te schrijven in onze praktijk. Ons werkgebied bestaat uit het postcodegebied 3021, 3022 en 3023. Woont u in een gebied met een andere postcode neem dan eerst contact met ons op.

Uw eerste bezoek

Wilt u bij uw eerste bezoek aan Huisartsenpraktijk GC Nieuwe Westen het volgende meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs: dat kan een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument zijn.
  • uw polis blad en/of verzekeringspas
  • dossier van uw vorige huisarts
  • het inschrijfformulier kunt u hier downloaden

Uw volledig ingevulde formulieren kunnen pas in behandeling worden genomen na uitschrijving bij uw oude huisarts en overdracht van uw medisch dossier.

Uitwisseling medische gegevens

Wilt u dat uw huisarts en apotheek uw medische gegevens kunnen uitwisselen dan moet u allebei toestemming geven. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
Wilt u meer informatie vraag dan de assistente om de folder of kijk op www.ikgeeftoestemming.nl .

Hoe regelt u uw toestemming?

  • Wanneer u zich nieuw inschrijft in de praktijk, geeft u ons toestemming via het inschrijfformulier.
  • Geef aan bij de assistente van het gezondheidscentrum aan dat u wel of geen toestemming geeft voor uitwisselen van uw gegevens.
  • Via internet: Ga naar www.ikgeeftoestemming.nl en volg de instructies.

Al toestemming gegeven?
Heeft u eerder op uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u nagaan op de website www.ikgeeftoestemming.nl of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij ‘Mijn statusoverzicht’.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.