A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisartsenpost

Met welke problemen kunt u terecht op de huisartsenpost?

Uitsluitend voor gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag van uw eigen huisarts!

Meer informatie over klachten en aandoeningen voordat u belt?  Klik dan hier.

De huisartsenpost is geen vervanging voor een bezoek aan uw eigen huisarts.

Huisartsenpost SFG is bereikbaar via : 010-4669573,
van 17.00 uur tot 08.00 uur, in het weekend en op alle erkende feestdagen

Voor meer informatie of het adres kijkt u op www.huisartsenpostenrijnmond.nl

 

Wat kun u op de huisartsenpost verwachten?

Wie de Huisartsenpost belt, krijgt een opgeleide assistente aan de lijn.

De assistente vraagt naar uw gegevens en uw klachten.

Zij zijn opgeleid om af te wegen welke hulp het best geboden kan worden. Vaak kan zij u al telefonisch advies geven.

Indien nodig, overlegt zij met één van de huisartsen, of verbindt zij u door met een huisarts.

Zonodig wordt met u een afspraak gemaakt op de post,waar meer mogelijkheden voor onderzoek dan bij u thuis.

VERVOER

Voor vervoer naar de Huisartsenpost moet u zelf zorgen.

In gevallen waarbij vervoer niet verantwoord is, zoals hartinfarcten en
ernstige longaandoeningen, kan één van de huisartsen bij u aan huis komen.

WAT VERWACHT DE HUISARTSENPOST VAN U?

De volgende gegevens zijn nodig als u de post belt:

-Uw naam, adres en geboortedatum

– Naam van uw huisarts

– Uw (eventuele) medicatie

– Uw burgerservicenummer

– Uw verzekeringsnummer

De telefoonlijnen van de post worden zeer veel gebruikt.

U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.