A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Clienttevredenheid

Gezondheidscentrum Nieuwe Westen blijft continu werken aan verbetering van de dienst- en zorgverlening. Daarom laten we iedere twee jaar een grootschalig onderzoek naar de ervaringen over onze zorg en dienstverlening uitvoeren.

Heeft u vragen, ideeën en suggesties, laat het ons weten.

Uw mening telt!

Clientonderzoek

Het tweejaarlijks onderzoek dat Gezondheidscentrum Nieuwe Westen laat uitvoeren bevat vragen over het gezondheidscentrum als geheel, de huisartsen, de praktijkondersteuners en de apotheek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Infoscope Amicura, een onafhankelijk onderzoeksbureau voor de zorg.  Eerdere onderzoeken zijn uitgevoerd in 2009, 2011 en 2013. De uitkomsten uit dit onderzoek gebruiken we om onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

Eindcijfer 8,3
Uit het onderzoek blijkt dat onze cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn over ons gezondheidscentrum. Zij zijn overwegend positief over het persoonlijke contact met de huisarts en de andere medewerkers. Alhoewel de privacy aan de balie in de huidige situatie moeilijk te verbeteren is blijft het een onderwerp van continue aandacht en hopen we bij een eventuele verbouwing dit op te lossen.

Meedoen?

Ook u kunt meedoen aan ons onderzoek zodat wij de zorg aan u in de (nabije) toekomst blijvend kunnen verbeteren

Hoe werkt het?
U kunt tijdens uw bezoek aan de praktijk gevraagd worden mee te doen aan het onderzoek of u kunt zelf aangeven dat u mee wilt doen. Vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin de uitnodiging om in te loggen op de website van Zorg voor kwaliteit.

Het invullen van de vragenlijst kost u 5 tot 20 minuten. Dit is afhankelijk van het aantal zorgverleners dat u heeft bezocht. Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds te stoppen, uw antwoorden worden dan opgeslagen.

Uw antwoorden worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt en anoniem behandeld en verwerkt. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook niet te herleiden tot individuele deelnemers aan het onderzoek.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs.