A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Verpl. specialist (VS)

Bij de verpleegkundig specialist kunt u (of uw kind) terecht met veelvoorkomende klachten als: verkoudheid, oorpijn, keelpijn, hoesten, eczeem, oogklachten, wonden, (acute) klachten aan het bewegingsapparaat (te denken valt o.a. aan een kneuzing of de beoordeling van een breuk).

De verpleegkundig specialist is opgeleid om bepaalde taken van de huisarts te mogen overnemen en daartoe ook bevoegd en bekwaam zelfstandig te diagnosticeren en een behandeling te starten.

 

Bij het maken van de afspraak via de assistente, zal gevraagd worden wat uw klachten zijn. Daarnaast zal ze informeren of u instemt met een consult bij de verpleegkundig specialist.

Liona Hasekamp, verpleegkundig specialist  is aanwezig op woensdag en vrijdag.