A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

POH S (Somatiek)

In de Huisartsenpraktijk Nesselande werken twee praktijkondersteuners Margriet Hemminga, zij is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. En Elsbeth van der Lely , zij is aanwezig op donderdag en vrijdag.

De praktijkverpleegkundige verzorgt de reguliere controles van patiënten met een chronische ziekte zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk) en astma / COPD (longziekten).
Verder begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken en voert zij huisbezoeken uit bij oudere patiënten. De controles vinden plaats na verwijzing van de huisarts en worden in nauwe samenspraak met de huisarts uitgevoerd.

Telefoon 010-2229750
Het spreekuur is op afspraak.

POH GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

In het gezondheidscentrum werken drie praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). Osama Al-Alim, Annelies Bruning en  Heidi Euverman. Het doel is om – samen met de huisarts – mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender te kunnen helpen.
Concreet betekent dit dat zij wekelijks spreekuur houden in de praktijk van uw huisarts. Een praktijkondersteuner POH GGZ heeft deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
Uw huisarts zal  u voor een eerste gesprek verwezen naar de POH GGZ in zijn/haar praktijk. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft.
Op basis daarvan zal de praktijkondersteuner u adviseren over de voor u geschikte hulp.
Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH GGZ of een verwijzing naar een andere instantie, maar uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk.

Als u door de praktijkondersteuner doorverwezen wordt naar een andere instantie worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

Telefoon 010-2229750
Het spreekuur is op afspraak.