A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

NHG accreditatie

NHG Praktijkaccreditering – de beste zorg voor u als patiënt

 

ZONBOOG investeert graag in mogelijkheden om u als patiënt van de best mogelijke zorg te voorzien. De huisartsenpraktijk neemt hiervoor deel aan de NHG Praktijkaccreditering. Bij het behalen hiervan krijgt de praktijk een kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk geeft u het vertrouwen dat de zorg verantwoord is.

De praktijk wordt elke 3 jaar door een externe auditor bezocht voor de hercertificering.

Een praktijk die het keurmerk draagt, voldoet aan de normen.

Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. Ook betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

 

In de tussenliggende jaren worden er interne audits uitgevoerd. Dit betekent dat de gezondheidscentra van ZONBOOG bij elkaar gaan kijken en controleren of de kwaliteit van zorg aan de gestelde eisen en normen voldoet.

 

Uw mening telt

 

Uw mening is belangrijk en hier willen we graag gebruik van maken. Dit wordt gedaan door middel van patiëntenenquêtes. Hiervoor geeft u toestemming bij de praktijk. Wanneer u op consult bij de huisarts bent geweest, krijgt u maximaal 1 keer per 365 dagen een korte digitale vragenlijst via de mail met het verzoek deze in te vullen.

Wij horen graag waar u tevreden over bent, maar ook wat wij kunnen verbeteren.

 

Heeft u nog geen toestemming gegeven? Geef het door aan de doktersassistente.