A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Medische verklaringen

Regelmatig komt het voor dat een patiënt bij onze huisartsen om een medische verklaring vraagt over o.a. arbeids(on)geschiktheid, ten behoeve van een reisverzekering, schoolverzuim of huisvesting. Onze huisartsen zijn echter geen controlerende artsen en daartoe ook niet opgeleid. Onze artsen zijn gebonden aan de regels van de beroepsgroep het KNMG. Binnen de KNMG is afgesproken dat behandelend huisartsen geen verklaringen afgeven rondom arbeids(ong)geschiktheid, reisverzekeringen, schoolverzuim of huisvesting.
Voor uitgebreide schriftelijke informatie kunt u op de site van de KNMG lezen over de gedragsregels ten aanzien van medische verklaringen van de KNMG: www.knmg.nl/publicatie/weigeringsbriefje