A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om aan ons te laten weten hoe u de dienstverlening ervaart.

Als u ontevreden bent over een van onze diensten vragen wij u dit eerst met de betrokken medewerker(s) te bespreken.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan volgt bemiddeling vanuit de coördinator/centrummanager van het gezondheidscentrum.

Lost dat ook niets op? Dan volgt bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris. In deze fase van de klachtenprocedure wordt de klacht een officiële klacht.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De klachtenfunctionaris zal u hierover informeren.

Alle zorgverleners in onze centra zijn aangesloten bij de SKGE: de huisarts, de apotheker en de fysiotherapeut.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  1. Mondeling

Maak een afspraak met de betreffende medewerker(s) of de manager om uw klacht te bespreken.

  1. Schriftelijk

Stuur een brief/mail gericht aan de betreffende medewerker of centrummanager via [email protected]

  1. Via de website

Vul online een klachtenformulier in:  klik hier voor het formulier.

Suggesties

Soms kan het zijn dat het indienen van een klacht u iets te ver gaat. Maar u wilt wel graag uw kritiek, ideeën of suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de manager van het gezondheidscentrum, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.

Centrummanager gezondheidscentrum Nesselande:

Naam: A. van der Kaaden

Bereikbaar via: [email protected]

Overschrijding seksuele grens

Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede een veilige zorg. Heeft u het gevoel dat een seksuele grens overschreden wordt, dan kunt u zich wenden tot de centrummanager. Zie ook de brochure.