A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Cliënttevredenheid

In de periode april t/m augustus 2016 is een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door middel van vragenlijsten.
De huisartsen hebben ieder 30 vragenlijsten uitgezet en over de praktijk in het algemeen zijn er ook 30 lijsten uitgedeeld en ingeleverd.
De volgende items zijn aan de orde geweest :
1. Het gebouw
2. De privacy in de praktijk
3. Bereikbaarheid en beschikbaarheid
4. Spreekuurorganisatie
5. Aandacht voor preventie
6. Team: delegatie en samenwerking
7. Klachtenregeling en inzage dossier
8. Opmerkingen over de praktijk

Uitkomsten uit de vragenlijsten over de praktijk in het algemeen
Uit reacties is gebleken dat de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, in het algemeen, tevreden zijn over ons gezondheidscentrum.

De belangrijkste goede scores zijn:
Het gebouw is prima en ziet er goed en verzorgd uit. Er is voldoende leesmateriaal in de wachtkamer.
De praktijk is bij spoed zeer goed bereikbaar en ook is de gewenste hulp bij spoed is prima. Er is duidelijke informatie over de praktijkregels De spreekuren vinden plaats op geschikte tijdstippen en er is de mogelijkheid om een langer consult af te spreken.
De behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk is prima evenals de telefonische bereikbaarheid. Men is goed op de hoogte waar men met een klacht terecht kan.

De belangrijkste minder goede scores zijn:
De speelgelegenheid in de wachtkamer kan beter evenals het klimaat.
Flarden van gesprekken uit de spreekkamer worden opgevangen en soms vertrouwelijke informatie.
Men kan niet altijd terecht op een geschikt moment en de huisarts is niet altijd even makkelijk telefonisch te bereiken en men krijgt nogal eens een andere huisarts. De wachttijd in de wachtkamer kan beter.

De uitkomsten zijn in een werkoverleg besproken en het volgende is afgesproken:
De airconditioning is schoongemaakt en dat heeft al verbetering in de temperatuur gegeven.
Ale medewerkers zijn zich er bewust van dat veel informatie vertrouwelijk is en dat de muren en plafonds niet geluidsdicht zijn.
De huisartsen streven ernaar om de patiënten op tijd te helpen. Mocht er een wachttijd ontstaan dan wordt dit op de TV weergegeven.
In 2017 wordt er nieuw speeltoestel voor de wachtkamer aangeschaft.

Ada van der Kaaden
Centrummanager