A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Inschrijven

Indien u woonachtig bent in Nesselande bent u van harte welkom in onze huisartsenpraktijk. Geld dit niet dan graag eerst even telefonisch contact, u kunt bellen naar 010-2229750.

 

Indien u zich wilt inschrijven bij ons gezondheidscentrum kunt u hier een inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de balie van uw nieuwe huisarts.

Klik hier voor brochure VZVZ   ”Jouw medische gegevens beschikbaar via het landelijk schakelpunt LSP… Alleen als jij dat goed vindt”

Uw volledig ingevulde formulieren kunnen pas in behandeling worden genomen na uitschrijving bij uw oude huisarts en overdracht van uw medisch dossier.

 

 

 

If you want to register at our health centrer, you can download a registration form here and hand it in at the desk of your new doctor.

Click here for the leaflet “Your medical data available through the LSP National Exchange Point…Only if you agree”

 Your fully completed forms can only be processed after registration with your old doctor and transfer of your medical file.

 

 

Ik geef toestemming

 

https://www.volgjezorg.nl/inloggen-persoonlijke-omgeving-toestemming

 

Op deze website kunt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens. U kunt de toestemming regelen bij uw huisarts en apotheek.

 

Belangrijk om te weten!

  • Wilt u dat zowel uw huisarts als apotheek uw medische gegevens kan uitwisselen?
    Dan moet u hen allebei toestemming geven. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
  • Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u nagaan of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij Mijn statusoverzicht.

 

 

 

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.

Inschrijven on-line

U kunt zich ook on-line inschrijven bij onze huisartsenpraktijk. Hiervoor kunt u dit formulier invullen:
Overige gegevens, graag invullen van toepassing is:

Vul de code in* captcha

*Verplichte velden