A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Eerstelijnszorg

De doelstelling van het gezondheidscentrum Nesselande is het bevorderen van samenhang, kwaliteit en continuïteit in de gezondheidszorg. Het is onze missie bij te dragen aan de totstandkoming van een sterk geïntegreerde zorg zodat patiënten kunnen worden voorzien van goede zorg dicht bij huis.

Onze missie is het bevorderen van:
– kwaliteit en continuïteit van het eerstelijns zorgaanbod
– ketenzorg met de eerste lijn als uitgangspunt.

Visie op zorgverlening

We bieden zorg in de eerste lijn, laagdrempelig voor alle zorgvragers. De zorgverlening wordt dicht bij de cliënt en toegankelijk georganiseerd. Bij de zorgverlening werken we samen met verschillende disciplines. We maken gebruik van interne en externe deskundigheid. Er wordt nauw samengewerkt met de tweede lijn.

Het IJsselland ziekenhuis heeft een polikliniek naast het gezondheidscentrum. Voor de cliënt leidt dit tot een samenhangend pakket met waarborging van continuïteit. We verlenen hulp volgens de geldende professionele maatstaven.

Onze organisatie is gericht op verbetering van het eigen werkproces. Signalen van cliënten en de ontwikkeling van de zorgvraag zijn daarbij richtinggevend. We streven naar tevreden cliënten en tevreden medewerkers in een financieel gezonde organisatie. Er zijn korte verwijs- en communicatielijnen tussen de zorgverleners. We hebben laagdrempelig contact met elkaar.
Er is intensieve samenwerking bij de zwaardere zorgvragen. Hier zijn vaak meer zorgverleners tegelijk bij betrokken.