A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Gezondheidscentrum

In 2005 heeft Zorg Op Noord een huisartsenpraktijk opgericht in de nieuwe wijk Nesselande. Naarmate het aantal nieuwe bewoners in de wijk groeide, nam ook het aantal patiënten in de praktijk toe.  In oktober 2008 is de praktijk verhuisd naar het nieuwe Gezondheidscentrum Nesselande, gevestigd in De Kristal.

Samen staan we sterker

Inmiddels zijn naast de huisartsen en praktijkondersteuner ook de (kinder)fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, diëtiste en verloskunde aanwezig.

In de Kristal is als onderdeel van het gezondheidscentrum ook Apotheek Nesselande gevestigd.

Veilig en verantwoord

Gezondheidscentrum Nesselande is onderdeel van ZONBOOG. ZONBOOG wil de beste aanbieder zijn van veilige en verantwoorde eerstelijnszorg binnen Rijnmond. Informatie Zonboog

Keurmerk

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Daar gaat het om bij keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg en ook bij Gezondheidscentrum Nesselande. Het gezondheidscentrum doet mee aan  de NIVEL-zorgregistraties eerste lijn en draagt hierbij mee aan het verbeteren van de gezondheidszorg. In de folder die u hier kunt downloaden kunt u lezen wat het doel is van de NIVEL Zorgregistraties en wat deelname betekent voor u als patiënt.

Gezondheidscentrum Nesselande is aangesloten bij de NHG-Praktijkaccreditering®. Het Nederlandse keurmerk dat staat voor kwaliteit en efficiency in de zorg. De accreditering wordt beheerd door een onafhankelijke organisatie, NPA. Het resultaat: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg. Meer informatie klik hier.

Apotheek Nesselande, eveneens onderdeel van ZONBOOG, is HKZ-gecertificeerd.

bloeddruk