A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2011

Cliënttevredenheidsonderzoek 2011

Gezondheidscentrum Nesselande

 

Cliënt tevredenheids onderzoek 2011

‘Ervaringen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg’

 

In de periode april t/m juni 2011 is in ons gezondheidscentrum een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van Hogeschool Rotterdam binnen het project ‘Projectmatig en Multidisciplinair samenwerken aan Grootstedelijke vraagstukken”. Het onderzoek had betrekking op:

  • De ervaringen van cliënten met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk, zoals openingstijden, telefonische bereikbaarheid en wachttijd;
  • De wensen ten aanzien van (uitbreiding van) de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Voor ons gezondheidscentrum is het goed bereikbaar en toegankelijk een essentieel onderdeel van onze dienstverlening.

Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst (Consumer Quality index lijst), aangevuld met twee focusgroep gesprekken. Dat zijn wat uitgebreidere interviews met een kleine groep cliënten van het centrum (maximaal 8 personen).

De vragenlijst is uitgereikt aan 300 patiënten van Gezondheidscentrum Nesselande.  Hiervan zijn er 182 ingevuld en teruggestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd in alle gezondheidscentra die tot de Zorg Op Noord Groep behoren (zie www.zorgopnoord.nl). De resultaten zijn vergeleken met het onderzoek dat in 2009 in het gezondheidscentrum is uitgevoerd.

 

Conclusies en aanbevelingen

Uit reacties is gebleken dat de cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld, in het algemeen zeer tevreden zijn over ons gezondheidscentrum. Gemiddeld geven zij een 8,4.  Zij zijn overwegend positief over de bejegening door de huisarts en de andere medewerkers.

De respondenten zijn tevreden over de telefonische bereikbaarheid. Er is een duidelijke verbetering met de situatie twee jaar geleden.

De belangrijkste aandachtspunten die uit het schriftelijke onderzoek en de gesprekken naar voren kwamen zijn:

  • Privacy rond de balie is nog niet voldoende; in de wachtkamer kan men geregeld horen wat er gezegd wordt aan de balie;
  • De toegankelijkheid van het gezondheidscentrum kan beter, vooral voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
  • De website wordt (nog) niet actief gebruikt. Een redelijk deel van de cliënten zou afspraken via internet willen maken.
  • Er zijn uiteenlopende wensen ten aanzien van uitbreiding van het spreekuur.

Wij hebben inmiddels al een aantal maatregelen getroffen. Privacy is een continu aandachtspunt voor onze baliemedewerkers. Sinds een aantal maanden hebben de huisartsen een avondspreekuur op dinsdag van 18 tot 20 uur. De ervaringen zijn positief. De website van ons gezondheidscentrum is in juni 2011 vernieuwd. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het maken van afspraken via internet en eventuele uitbreiding van het spreekuur. Tijdens de interviews zijn diverse aanbevelingen gedaan, die wij zullen onderzoeken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij blijven continu werken aan verbetering van onze dienst- en zorgverlening. Heeft u vragen, ideeën en suggesties, laat het ons dan weten. Uw mening telt!

  Print artikel Naar boven