A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma Stoppen met roken

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen die willen stoppen met roken. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op stoppen met roken-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner en eventueel fysiotherapeut en dietist) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Stoppen met roken begeleiding

Stoppen met roken is vaak niet gemakkelijk. Doordat er sprake is van een verslaving, bestaat er een haast onbedwingbare behoefte om te roken en kunnen ontwenningsverschijnselen optreden bij het gemis van een sigaret. Als iemand al langer rookt, zit de sigaret verweven in bijna alle dagelijkse activiteiten. Stoppen met roken kan dan moeilijk zijn, omdat je ineens al die dingen zónder sigaret moet doen. Als gezondheidscentrum willen wij de gezondheid van onze patiënten zoveel mogelijk bevorderen. Ook begeleiding bij stoppen met roken hoort daarbij.
De begeleiding die we aanbieden is vooral gericht op gedragsverandering en patronen doorbreken. We geven inzicht in de functie die het roken voor u heeft en geven adviezen om de moeilijke momenten op te vangen. De begeleiding bestaat uit een aantal consulten en tussendoor is er telefonisch contact. Het uiteindelijke doel is om toe te werken naar een rookvrije toekomst.

Kwaliteit

Ons protocol is gebaseerd op de “Zorgmodule stoppen met roken” en de CBO-richtlijn ”Behandeling Tabaksverslaving” en  we staan geregistreerd in  Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Het register is in beheer en eigendom van het Partnership Stop met Roken.

Kosten

Begeleiding bij stoppen met roken blijft in 2014 voor de meeste verzekeringen vergoed vanuit de basisverzekering. Tip: vraag bij uw zorgverzekering na welke begeleiding wordt vergoed.
Indien binnen deze begeleiding hulpmiddelen bij stoppen met roken (nicotinevervangers en/of andere medicijnen) worden voorgeschreven, dan kunnen deze ook vergoed worden. (bekijk hiervoor uw polis). De kosten gaan wel eerst van het eigen risico af van uw verzekering.