A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Zorgprogramma Stoppen met roken

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen die willen stoppen met roken. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op stoppen met roken-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner en eventueel fysiotherapeut en dietist) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Stoppen met roken begeleiding

Stoppen met roken is vaak niet gemakkelijk. Doordat er sprake is van een verslaving, bestaat er een haast onbedwingbare behoefte om te roken en kunnen ontwenningsverschijnselen optreden bij het gemis van een sigaret. Als iemand al langer rookt, zit de sigaret verweven in bijna alle dagelijkse activiteiten. Stoppen met roken kan dan moeilijk zijn, omdat je ineens al die dingen zónder sigaret moet doen. Als gezondheidscentrum willen wij de gezondheid van onze patiënten zoveel mogelijk bevorderen. Ook begeleiding bij stoppen met roken hoort daarbij.
De begeleiding die we aanbieden is vooral gericht op gedragsverandering en patronen doorbreken. We geven inzicht in de functie die het roken voor u heeft en geven adviezen om de moeilijke momenten op te vangen. De begeleiding bestaat uit een aantal consulten en tussendoor is er telefonisch contact. Het uiteindelijke doel is om toe te werken naar een rookvrije toekomst.

Kwaliteit

Ons protocol is gebaseerd op de “Zorgmodule stoppen met roken” en de CBO-richtlijn ”Behandeling Tabaksverslaving” en  we staan geregistreerd in  Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Het register is in beheer en eigendom van het Partnership Stop met Roken.

Kosten

Begeleiding bij stoppen met roken blijft in 2020 voor de meeste verzekeringen vergoed vanuit de basisverzekering. Tip: vraag bij uw zorgverzekering na welke begeleiding wordt vergoed.
Indien binnen deze begeleiding hulpmiddelen bij stoppen met roken (nicotinevervangers en/of andere medicijnen) worden voorgeschreven, dan kunnen deze ook vergoed worden. (bekijk hiervoor uw polis).

Vanaf 2020 moeten zorgverzekeraars eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Dit moeten ze duidelijk communiceren in hun nieuwe polisaanbod (van 2020).

Dekking vanuit de basisverzekering geldt voor gedragsmatige ondersteuning en medicatie bij stoppen met roken.

Belangrijk:

Medicatie wordt alleen vrijgesteld van het eigen risico indien deze wordt gecombineerd met gedragsmatige begeleiding en daarmee expliciet onderdeel is van een stoppen met roken programma.