A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma Ouderen

Het zorgprogramma complexe ouderenzorg is bedoeld om ouderen boven de 75 jaar te helpen in de thuissituatie:

  • om de zelfredzaamheid te verhogen
  • om de oudere langer in de thuissituatie, aanleunwoning of verzorgingstehuis te kunnen laten blijven
  • om de functies te behouden of te behouden of verbeteren zodat de kwaliteit van leven (zoals door de patiënt ervaren) geoptimaliseerd is.

Bij dit multidisciplinair zorgaanbod ligt de nadruk op zowel tijdige signalering als op adequate en afgestemde gecoördineerde behandeling van kwetsbare ouderen met een complexe problematiek.

Uitgangspunt hierbij is het perspectief van de oudere zelf – immers, wat de oudere als probleem ziet, hoeft de zorgverlener niet als probleem te zien en omgekeerd.

Zorgplan

De oudere wordt minimaal 4 per jaar in de thuissituatie bezocht (visite) door de praktijkondersteuner. In samenspraak met de oudere, huisarts en andere betrokken disciplines wordt een zorgplan wordt opgesteld en na elke visite of consult bijgesteld, zodat de zorg centraal georganiseerd blijft.

Coördinatie zorg

De huisarts heeft een coördinerende rol in de multidisciplinaire zorg van de complexe ouderenzorg. De huisarts vormt, samen met de praktijkondersteuner somatiek, het kernteam voor het zorgprogramma complexe ouderenzorg.
Naast dit kernteam is er een multidisciplinair team en een geriatrisch deskundigen netwerk betrokken wat geconsulteerd kan worden. Door de zorginhoudelijke taken worden de contacten met locale zorgverleners versterkt, waardoor een breder netwerk ontstaat.

Voor het multidisciplinaire team vanuit het gezondheidscentrum de Volgerlanden is een regionaal geriatrisch netwerk aanwezig voor consultatie. Dit geriatrisch netwerk bestaat uit externezorgaanbieders die deelnemen aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) wat bestaat uit medewerkers van de thuiszorg, maatschappelijk werk, casemanagers dementie, diëtiste, geriatrisch fysiotherapeut en ergotherapeut.