A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Zorgprogramma Ouderen

Het zorgprogramma complexe ouderenzorg is bedoeld om ouderen boven de 75 jaar te helpen in de thuissituatie:

  • om de zelfredzaamheid te verhogen
  • om de oudere langer in de thuissituatie, aanleunwoning of verzorgingstehuis te kunnen laten blijven
  • om de functies te behouden of te behouden of verbeteren zodat de kwaliteit van leven (zoals door de patiënt ervaren) geoptimaliseerd is.

Bij dit multidisciplinair zorgaanbod ligt de nadruk op zowel tijdige signalering als op adequate en afgestemde gecoördineerde behandeling van kwetsbare ouderen met een complexe problematiek.

Uitgangspunt hierbij is het perspectief van de oudere zelf – immers, wat de oudere als probleem ziet, hoeft de zorgverlener niet als probleem te zien en omgekeerd.

Zorgplan

De oudere wordt minimaal 4 per jaar in de thuissituatie bezocht (visite) door de praktijkondersteuner. In samenspraak met de oudere, huisarts en andere betrokken disciplines wordt een zorgplan wordt opgesteld en na elke visite of consult bijgesteld, zodat de zorg centraal georganiseerd blijft.

Coördinatie zorg

De huisarts heeft een coördinerende rol in de multidisciplinaire zorg van de complexe ouderenzorg. De huisarts vormt, samen met de praktijkondersteuner somatiek, het kernteam voor het zorgprogramma complexe ouderenzorg.
Naast dit kernteam is er een multidisciplinair team en een geriatrisch deskundigen netwerk betrokken wat geconsulteerd kan worden. Door de zorginhoudelijke taken worden de contacten met locale zorgverleners versterkt, waardoor een breder netwerk ontstaat.

Voor het multidisciplinaire team vanuit het gezondheidscentrum de Volgerlanden is een regionaal geriatrisch netwerk aanwezig voor consultatie. Dit geriatrisch netwerk bestaat uit externezorgaanbieders die deelnemen aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) wat bestaat uit medewerkers van de thuiszorg, maatschappelijk werk, casemanagers dementie, diëtiste, geriatrisch fysiotherapeut en ergotherapeut.