A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Zorgprogramma Hart- en Vaatziekten

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met hart- en vaatziekten – zorgprogramma VRM genaamd. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op zorg voor patienten met hart- en vaatziekten en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en in de westerse wereld.

Vasculair risicomanagement (VRM) is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. U moet hierbij niet alleen denken aan het behandelen van hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook aan het geven van adviezen over gezonde voedingen en voldoende bewegen. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd worden.
De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn: 

 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Overgewicht
 • Geslacht
 • Verminderde nierfunctie
 • Het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie
 • Ongezonde voedingspatroon
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Lichamelijke inactiviteit
 • Verhoogde bloedsuiker
 • Psychosociale factoren/stress

Primaire en secundaire preventie

We maken onderscheid tussen primaire preventie en secundaire preventie.
Primaire preventie richt zich op de patiënten met een verhoogd risico op hartvaatziekten.
Secundaire preventie richt zich op patiënten die al een hartvaatziekte hebben.

Beide groepen patienten worden in de praktijk van het gezondheidscentrum actief opgeroepen. Eén keer per jaar krijgt u een uitnodiging  voor bloed- en urineonderzoek. Dit kunt u op afspraak bij ons in het gezondheidscentrum laten doen.  De uitslagen worden beoordeeld door de huisarts en met u besproken tijdens het spreekuur van de praktijkondersteuner (POH). Tijdens dit consult wordt uw bloeddruk gemeten, worden er o.a. vragen gesteld over uw voedingspatroon, eetgewoonten en dagelijkse beweging. Ook wordt er gekeken hoeveel risico u heeft op hartvaatziektengebied binnen 10jaar. Dit wordt berekend naar aanleiding van de bloeddruk, cholesterol, leeftijd, geslacht en wel of niet roken.

In overleg met u wordt er gekeken hoe we dit eventuele risico kunnen verlagen en op welke manier. Het spreekuur bestaat ook voor een groot gedeelte uit zelfmanagement. Welke doelen wilt u zelf bereiken? Hoe gaat u dit doen? Welke beslissingen gaat u nemen? De POH zal u daar verder in ondersteunen/adviseren. Deze afspraken worden vastgelegd in een individueel zorgplan.

Samenwerking door team van professionals

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met hart- en vaatziekten doorgestuurd naar de cardioloog.

Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.