A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma CVA

Na het doormaken van een CVA kunnen patienten en hun partners, soms zelfs pas na langere tijd, tegen problemen aanlopen die ze niet eerder hadden voorzien. Stoornissen ten gevolge van een CVA kunnen problemen opleveren bij veel dagelijkse activiteiten en handelingen. Om patiënten en hun mantelzorgers inzicht te geven in de gevolgen van een CVA en om hen te begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren is goede nazorg belangrijk. Vanuit deze constatering is het zorgprogramma CVA opgebouwd. De patiënt en zijn hulpvraag staan hierin centraal.

Het doel van het zorgprogramma is het tijdig onderkennen en behandelen van stoornissen en/of beperkingen die zijn ontstaan ten gevolge van het CVA.

Organisatie zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Het kernteam bestaat uit 1 huisarts en coördinerend praktijkondersteuner. De overige praktijkondersteuners zien ook patiënten binnen het zorgprogramma. Wanneer u als patient al ‘bekend’ bent bij een van onze praktijkondersteuners, valt u na een CVA ook onder de verantwoordelijkheid van deze praktijkondersteuner.

Bij ontslag uit het ziekenhuis of verpleeghuis/revalidatiecentrum vindt het eerste contact tussen eigen huisarts en patiënt in ieder geval binnen 2 weken plaats.
De CVA-nazorgverpleegkundigen uit het ziekenhuis leggen ook nog een huisbezoek af, waarvan een brief naar de huisarts volgt. Bij bijzonderheden sturen zij een e-mail naar de praktijkondersteuner. De onderlinge contacten en overdracht is hiermee geborgd.

Eerste contact met de praktijkondersteuner

Aandachtspunten in het eerste contact:

 • Ervaringen tijdens ziekenhuisopname
 • Angsten, onzekerheden en verwachtingen
 • Motorische stoornissen en vaardigheden
 • Slikstoornissen
 • Afasie en dysartrie (spraakproblemen)
 • Communicatieve mogelijkheden
 • Cognitieve of gedragsmatige problematiek
 • Problemen met mantelzorgers/naasten
 • Belang preventie en leefstijl

Zorgplan

Na kennismaking maakt de praktijkondersteuner samen met de patiënt een zorgplan.
Punten die hierbij besproken worden zijn:

 • Lichamelijk functioneren (vermoeidheid, seksualiteit, pijn)
 • Voorzieningen en aanpassingen
 • Zelfverzorging, huishouden
 • Zorg van derden
 • Werk, dagbesteding
 • Vervoer
 • Week en dagritme
 • Functioneren met het gezin
 • Contacten
 • Emotionele praktische steun
 • Draagkracht eventuele partner
 • Stemming en gedrag
 • Acceptatie
 • Communicatie

Het zorgplan wordt besproken met de huisarts en eventueel andere disciplines tijdens een multi disciplinair teamoverleg (MDO). Daarna wordt het bijgesteld.
Klachten en daarbij behorende tips worden bij elk consult besproken.