A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Zorgprogramma COPD

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met COPD. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op COPD-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor chronische aandoeningen van de luchtwegen, waaronder chronische bronchitis en longemfyseem.
Mensen met COPD hebben klachten van benauwdheid, hoesten en vaak last van slijm.

COPD-zorg in onze praktijk

Naast het voorschrijven van medicatie, biedt onze praktijk, mensen met COPD:

  • Reguliere controles van de longfunctie
  • Instructie over het juist gebruik van inhalatie medicatie en evt andere medicatie
  • Voorlichting over COPD
  • Instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval
  • Begeleiding bij het stoppen met roken
  • Begeleiding van de fysiotherapie.

Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk functioneren van de COPD patiënt, met zo min mogelijk ziekenhuisopnames.

Samenwerking door team van professionals 

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met COPD doorgestuurd naar de longarts, wordt er fysiotherapie of een diëtiste ingeschakeld.
Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.