A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma COPD

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met COPD. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op COPD-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor chronische aandoeningen van de luchtwegen, waaronder chronische bronchitis en longemfyseem.
Mensen met COPD hebben klachten van benauwdheid, hoesten en vaak last van slijm.

COPD-zorg in onze praktijk

Naast het voorschrijven van medicatie, biedt onze praktijk, mensen met COPD:

  • Reguliere controles van de longfunctie
  • Instructie over het juist gebruik van inhalatie medicatie en evt andere medicatie
  • Voorlichting over COPD
  • Instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval
  • Begeleiding bij het stoppen met roken
  • Begeleiding van de fysiotherapie.

Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk functioneren van de COPD patiënt, met zo min mogelijk ziekenhuisopnames.

Samenwerking door team van professionals 

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met COPD doorgestuurd naar de longarts, wordt er fysiotherapie of een diëtiste ingeschakeld.
Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.