A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma Astma

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met Astma. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op astma-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma hebben regelmatig klachten van benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en/ of “vol-zitten.”
Opmerkelijk is dat bij astma er sprake is van aanvallen van benauwdheid en dat de perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden.
Vaak gaat het hebben van astma gepaard met allergieën en of hooikoorts.

Astma zorg in onze praktijk.

Naast het voorschrijven van medicatie, biedt onze praktijk, mensen met astma vanaf ongeveer 10 jaar o.a.:

  • Reguliere controles van de longfunctie
  • Instructie over het juist gebruik van inhalatie medicatie .
  • Voorlichting over astma
  • Instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval.

Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk onder controle hebben van de astma, waarbij zo min mogelijk medicatie gebruikt wordt.

Samenwerking door team van professionals

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met astma doorgestuurd naar de longarts, of allergoloog.
Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.