A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Zorgprogramma Astma

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met Astma. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op astma-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma hebben regelmatig klachten van benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en/ of “vol-zitten.”
Opmerkelijk is dat bij astma er sprake is van aanvallen van benauwdheid en dat de perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden.
Vaak gaat het hebben van astma gepaard met allergieën en of hooikoorts.

Astma zorg in onze praktijk.

Naast het voorschrijven van medicatie, biedt onze praktijk, mensen met astma vanaf ongeveer 10 jaar o.a.:

  • Reguliere controles van de longfunctie
  • Instructie over het juist gebruik van inhalatie medicatie .
  • Voorlichting over astma
  • Instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval.

Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk onder controle hebben van de astma, waarbij zo min mogelijk medicatie gebruikt wordt.

Samenwerking door team van professionals

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met astma doorgestuurd naar de longarts, of allergoloog.
Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.