A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Medische gegevens

Vanaf maart 2013 kunt u als patient aangeven of u toestemming voor elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners. Uw toestemming wordt in uw medisch dossier geregistreerd.

 

Het toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens kunt U op drie verschillende manieren doen:

1. door middel van mondeling aangeven bij de assistente van uw huisarts.

2. door middel van het downloaden van een daarvoor bestemd formulier op www.ikgeeftoestemming.nl. Na het invullen van het formulier print u deze uit en overhandigt het formulier aan de assistent van de huisarts of u stuurt het formulier op.

3. door middel van een digitale toestemming met uw Digid code in www.ikgeeftoestemming.nl. Deze toestemming wordt via een beveiligde site (Vecozo) doorgegeven aan uw huisarts.