A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Nieuws

Duimen, waarom zou je het afleren?

Onder andere bij de schoollogopedie komen we steeds meer kinderen tegen die op 5, 6 jarige leeftijd nog duimen ( of een speen hebben). Veel kinderen vinden hier nog troost of rust uit. Toch is het belangrijk te beseffen dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op het gebit, de mondmotoriek en de articulatie. Probeer het hierom zo vroeg mogelijk af te leren.

 

 

Start met het afleren van het duimen op een moment dat uw kind lekker in z’n vel zit. Maak er geen strijd van om het duimen af te leren, maar laat het uit het kind zélf komen. Eventueel kunt u het na verloop van tijd opnieuw proberen.

 

Ga na op welke momenten uw kind duimt en probeer uit te leggen waarom je beter niet kunt duimen.

Spreek af wanneer uw kind niet meer zal duimen. Begin met momenten overdag, bijvoorbeeld tijdens het voorlezen of televisie kijken. Maak dit moment in het begin niet te lang. Als het goed gaat, kan dit worden uitgebreid naar meer en langere momenten per dag. Tenslotte wordt ook ’s nachts en bij het inslapen het duimen afgeleerd. Als uw kind niet kan inslapen zonder duim, haal dan de duim uit de mond zodra uw kind slaapt.

 

Indien uw kind duimt met een knuffel of doekje, kunt u afspreken dat deze op de slaapkamer blijft. Hierdoor zal uw kind minder geneigd zijn om te duimen

 

Hulpmiddelen

 • Plak op plaatsen waar uw kind veel komt een herinneringsteken, bijvoorbeeld een sticker. Geschikte plaatsen zijn: de televisie, het nachtkastje of de koelkast.
 • Plak een pleister om de duim of vinger(s).
 • Smeer een speciaal voor dit doel gemaakte vloeistof op de duim of vinger(s); dit is te koop bij drogist of apotheek.
 • Maak voor overdag een duim- of vingerpoppetje.
 • Maak voor ’s nachts een handpop van een washandje, want of sok, zodat het minder makkelijk is om duim of vinger(s) in de mond te steken

Tweetalig

Tweetaligheid

Binnen de schoollogopedie komen wij geregeld kinderen tegen die tweetalig worden opgevoed. Over deze tweetaligheid heerst vaak onduidelijkheid. De belangrijkste vraag bij het aanleren van verschillende talen is: welke talen zijn voor de kinderen belangrijk om te begrijpen en te spreken, nu en in de toekomst? Nederlands is belangrijk. Het is de taal van het land en de voertaal op school.

De thuistaal is het communicatiemiddel om met de cultuur verbonden te zijn. Zo kunnen kinderen in contact blijven met familieleden in het land van herkomst. En natuurlijk met de cultuur en eigen tradities. Het is dus belangrijk om de thuistaal te blijven spreken. Wanneer ouders zelf stoppen met het spreken van de thuistaal, dan gaat deze verloren. Belangrijk bij het taalaanbod is dat de twee aangeboden talen niet te veel door elkaar heen gebruikt worden. Kies 1 taal bij 1 persoon ( bijvoorbeeld moeder spreekt altijd Spaans en vader spreekt altijd Nederlands). Een andere manier is afspreken dat 1 taal bij 1 plaats, activiteit of moment hoort ( bijvoorbeeld tijdens het eten met het gezin spreken we altijd Turks, op school spreken we altijd Nederlands). Kinderen hebben de aangeboren gave om heel snel taal te leren, dit gebeurt automatisch. Maar ze kunnen alleen maar die talen leren, die ze vaak en goed te horen krijgen

Tips voor een goed taalaanbod:

 • Praat met uw kind over kleuren en vormen.
 • Benoem duidelijk wat je bedoelt, bijvoorbeeld “trek je rode laarzen aan” in plaats van “trek die aan”’
 • Praat over voorwerpen die je in de omgeving tegenkomt.
 • Lees dagelijks voor en praat over de verhaaltjes.
 • Stel vragen aan je kind.
 • Speel samen met uw kind. Spelletjes als “wie ben ik”, “ik zie, ik zie wat jij niet ziet” en memory zijn goed om de taal te stimuleren.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar: Praktijk telefoon: 078–625 66 06 Praktijk mobiel: 06–10957598 Schoollogopedie: 06–10957558 Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk.

——————————————————————————————————————————————————

Dyslexie en Logopedie

De logopedist is de specialist op het gebied van diagnostiek naar en de behandeling van taal- en spraakstoornissen.
Maar wist u dat de logopedist ook een belangrijke rol kan vervullen in het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen? En dat dit al in een vroeg stadium kan plaatsvinden? De logopedist beschikt over kennis met betrekking tot onderzoek en behandeling van factoren die nauw samenhangen met dyslexie, zoals fonologie (klankleer) en oproepsnelheid. Matige prestaties op deze deelgebieden kunnen een indicatie zijn voor latere lees- en spellingproblemen. De logopedist kan preventief handelen, in de vorm van een zogenaamde voorschotbenadering. Leerlingen in groep 2, waarbij risicofactoren worden gesignaleerd, kunnen worden begeleid door de logopedist. De behandeling bestaat uit het werken met klanken en letters, ter voorbereiding op het leesonderwijs in groep 3. De voorschotbenadering kan dyslexie niet voorkomen, maar de uitingsvorm ervan verkleinen.

Tevens kan de logopedist hulp bieden bij leerlingen die vastlopen in het lees- en spellingonderwijs in de hogere groepen. Ook nu geldt dat de problemen kunnen samenhangen met tekorten binnen de verschillende taalvaardigheden. De logopedist kan door middel van gericht taalonderzoek deze tekorten in kaart brengen en in de logopedische behandeling de basis van het lezen en spellen; de fonologie, verstevigen.

Binnen onze praktijk is Jantine Lems gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van evidence-based interventies. Goede samenwerking met ouders en school is een van de pijlers van de behandeling.

Jantine is aanwezig op maandag. Voor vragen kunt u haar bereiken via: [email protected]

Meer lezen over Dyslexie? Lees hier de Folder dyslexie!

——————————————————————————————————————————————————

Weet u waar een logopedist u allemaal mee kan helpen?

De eerstelijnszorg komt de laatste tijd vaak in het nieuws, omdat de vrije zorgkeuze aan banden wordt gelegd door de strenge eisen van de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat je binnenkort niet zomaar meer kunt kiezen voor de logopedist of fysiotherapeut bij u in de buurt, terwijl hij of zij misschien wel een specialist is op het gebied van uw hulpvraag, of die van uw kind.

Onder veel logopedisten heerst frustratie, omdat ons vak te weinig bekendheid en daarmee erkenning geniet van zorgverzekeraars, waardoor deze situatie ontstaan is.

Een aantal logopedisten uit het land hebben de onvrede over de huidige situatie omgezet in positieve energie en zijn een project gestart dat bijdraagt aan meer bekendheid en erkenning voor het vak. Door middel van crowd-funding is er geïnvesteerd in een prachtig filmpje dat een klein stukje laat zien van wat wij als logopedisten doen…wist u al wat de logopedist allemaal doet?

——————————————————————————————————————————————————

Neusademen en Lipsluiten

Met je mond kun je veel dingen doen: eten, drinken, praten, zoenen, lachen, huilen…Hierbij beweegt de mond, in andere gevallen is de mond gesloten. Soms houdt het kind echter uit gewoonte de mond veel open. Dit kan een gevolg zijn van: – Zuigen op duim, vinger(s) of speen – Keel-, neus- en oorproblemen – Longaandoeningen

Bij een open mond kun je door de neus of door de mond ademen. Het is beter door de neus te ademen dan door de mond. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, gezuiverd en bevochtigd. De gevolgen van een open mond kunnen zijn, dat: – De spieren van lippen, tong en wangen slapper worden. – De tong te ver naar voren komt, waardoor deze tijdens het slikken en het praten te veel tegen de tanden duwt. – De kans op infecties zoals keel- en oorontsteking, verkoudheid of ontstoken amandelen groter is. – Je minder goed ruikt.

De gevolgen van een open mond zijn soms pas merkbaar als het kind ouder is. Daarom is het belangrijk om al op jongere leeftijd te proberen de problemen vóór te zijn. Probeer daarom lipsluiting, dus een gesloten mond, te stimuleren. Tips: Laat uw kind een plat voorwerp zoals bijvoorbeeld een ijsstokje of een flippo tussen de lippen houden. Let wel goed op, dat het voorwerp tussen de lippen gehouden wordt en niet tussen de tanden. Om voor uw kind de oefeningen leuker te maken, kunt u ondertussen voorlezen, televisie kijken, een spelletje spelen, kleuren, puzzelen… Begin met een paar minuten per dag en bouw dit uit naar een langere tijd. Andere manieren om lipsluiting te stimuleren: – Ruiken: wat ruik je allemaal: zeep, shampoo, verf, benzine, patat… – Neuriën van liedjes. – Blazen: blaas met de neus een kaars uit, een balletje of een pluisje weg, een neusfluit…

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar: Praktijk telefoon: 078–625 66 06 Praktijk mobiel: 06–10957598 Schoollogopedie: 06–10957558 Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk.

——————————————————————————————————————————————————

Verhuisdatum bekend!

Met groot plezier kunnen we u vertellen dat de verhuisdatum bekend is: in het weekend van 14 – 15 februari gaan we verhuizen naar ons nieuwe pand aan de Sophiastaete, Druivengaarde 15 – 17, 3344 PK te Hendrik-Ido-Ambacht. We zijn op vrijdag en maandag op de gewone tijden geopend voor de apotheek- en huisartsenzorg. Om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren, wijzigt het telefoonnummer van de huisartsen naar 625 66 66.

——————————————————————————————————————————————————

Stottert mijn kind?

Regelmatig komen er ouders naar een logopedist met de vraag of hun kind stottert of misschien wel gaat stotteren. Sommige ouders beginnen zich zorgen te maken wanneer het kind tijdens het (enthousiast) vertellen regelmatig over zijn/haar woorden struikelt of wanneer het halverwege de zin weer opnieuw begint . Je hebt ook kinderen die klanken en woorden herhalen (zoals b-b-boek of ga-ga-ga je mee?), klanken verlengen (mmmmag ik mee?) en er zijn kinderen die blijven ‘hangen’ als ze iets willen zeggen. Toch is het zeker niet altijd nodig om je zorgen te maken.

Veel peuters en kleuters gaan op een leeftijd van 2 tot 5 jaar stotteren. Dit noemen we ‘ontwikkelingsstotteren’ en is niet hetzelfde als ‘echt’ stotteren. De oorzaak van het ontwikkelingsstotteren is niet helemaal bekend, maar we denken dat het te maken heeft met de rijping van de taal en de motorische vaardigheden die nodig zijn om te kunnen praten. De rijping van deze twee vaardigheden loopt dan niet helemaal synchroon. De spraakmotoriek loopt bijvoorbeeld iets achter, terwijl uw kindje juist zoveel te vertellen heeft! U kunt zich voorstellen dat dit kan zorgen voor een haperende, hakkelende spraak.  Maar vaak heeft het kind het zelf niet eens door!

Bij 80% van de kinderen die dit doen gaat dit vanzelf weer over wanneer het kind zich verder ontwikkelt. Toch is het wel belangrijk om op tijd in te grijpen wanneer het een serieus probleem lijkt te worden. Bijvoorbeeld als het kind zich er zelf bewust van wordt en gaat proberen het tegen te houden of voor te zijn. Als u zich zorgen maakt kunt u de SLS (ScreeningsLijst Stotteren) invullen. Deze checklist geeft u aan het einde een advies, bijvoorbeeld: neem contact op met een logopedist, of er is op dit moment geen reden voor verder onderzoek. Wanneer u besluit om contact op te nemen met een logopedist voor verder onderzoek, kunt u de ingevulde lijst meenemen. Als u vragen heeft of te veel twijfelt of dit bij uw kind speelt kunt u altijd contact opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar:

Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk. Tevens kunt u mailen naar: [email protected]

——————————————————————————————————————————————————