A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Centrumassistenten

De huisartsen worden in de praktijk bijgestaan door centrumassistenten.

Esther van der WegenCentrumassistent
Hetty de JagerCentrumassistent
Karyn BoersCentrumassistent en Spreekuur Ondersteuner Huisarts
Linda de JongCentrumassistent
Melissa SchulteCentrumassistent
Nieske de LangeCentrumassistent
Tamar StortenbekerCentrumassistent
Sarita PaansCentrumassistent

Spreekuur op afspraak

Voor een aantal medische handelingen: oren uitspuiten, bloedprikken, bloeddruk meten, uitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek, bloedsuikerbepaling, injecties, wondbehandeling en hechtingen verwijderen kunt u bij de centrumassistenten een afspraak maken.