A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Medische verklaringen

Medische verklaringen

Regelmatig komt het voor dat een patiënt bij onze huisartsen om een medische verklaring vraagt over o.a. arbeids(on)geschiktheid, ten behoeve van een reisverzekering, schoolverzuim of huisvesting.

Onze huisartsen zijn echter geen controlerende artsen en daartoe ook niet opgeleid. Onze artsen zijn gebonden aan de regels van de beroepsgroep KNMG. Binnen de KNMG is afgesproken dat behandelend huisartsen geen verklaringen afgeven rondom arbeids(on)geschiktheid, reisverzekeringen, schoolverzuim of huisvesting.

Voor uitgebreide schriftelijke informatie kunt u op de site van de KNMG lezen over de gedragsregels ten aanzien van medische verklaringen van de KNMG.

www.knmg.nl/publicatie/weigeringsbriefje