A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Huisartsen

NHG-accreditatie

De Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG-) praktijkaccreditatie toetst de kwaliteit van huisartsenpraktijken aan landelijk vastgestelde eisen van kwaliteit. Het keurmerk laat zien dat er in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats, omdat het kwaliteitsdenken een continu proces is. Ook dit jaar heeft Gezondheidscentrum De Volgerlanden voldaan aan de eisen van de NHG-praktijkaccreditatie en mag dus het keurmerk voor een NHG-geaccrediteerde praktijk blijven voeren.

De eigen huisarts

De huisartsen in ons centrum hebben ieder eigen patiënten. De meeste huisartsen werken parttime in het gezondheidscentrum. Het is prettig als u zoveel mogelijk uw eigen huisarts treft. Als uw zorgvraag geen medische spoed vereist, maken de centrumassistentes zo snel mogelijk een afspraak bij uw eigen huisarts. Het kan gebeuren dat op de dag dat u met spoed een huisarts nodig hebt juist uw huisarts niet aanwezig is. Eén van de andere huisartsen zal u dan zien.

Telefonisch spreekuur

Voor kort advies en uitslagen kunt u met de centrumassistenten bellen. Zo nodig wordt u teruggebeld door de huisarts.

Visite

Voor het aanvragen van visites kunt u tot 11.00 uur contact opnemen met ons gezondheidscentrum.

Avond/nacht/weekend en feestdagen

Huisartsenpost: Regionale Huisartsenpost Drechtsteden, Karel Lotsyweg 10, 3318 AL  Dordrecht (bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis). Telefoon: 078-20 200 20