A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Huisartsen


NHG-accreditatie

NHG Praktijkaccreditering – de beste zorg voor u als patiënt

ZONBOOG investeert graag in mogelijkheden om u als patiënt van de best mogelijke zorg te voorzien. De huisartsenpraktijk neemt hiervoor deel aan de NHG Praktijkaccreditering. Bij het behalen hiervan krijgt de praktijk een kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk geeft u het vertrouwen dat de zorg verantwoord is.

De praktijk wordt elke 3 jaar door een externe auditor bezocht voor de hercertificering. Een praktijk die het keurmerk draagt, voldoet aan de normen. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. Ook betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

In de tussenliggende jaren worden er interne audits uitgevoerd. Dit betekent dat de gezondheidscentra van ZONBOOG bij elkaar gaan kijken en controleren of de kwaliteit van zorg aan de gestelde eisen en normen voldoet.

Uw mening telt

Uw mening is belangrijk en hier willen we graag gebruik van maken. Dit wordt gedaan door middel van patiëntenenquêtes. Hiervoor geeft u toestemming bij de praktijk. Wanneer u op consult bij de huisarts bent geweest, krijgt u maximaal 1 keer per 365 dagen een korte digitale vragenlijst via de mail met het verzoek deze in te vullen. Wij horen graag waar u tevreden over bent, maar ook wat wij kunnen verbeteren.

Heeft u nog geen toestemming gegeven? Geef het door aan de doktersassistente.

De eigen huisarts

De huisartsen in ons centrum hebben ieder eigen patiënten. De meeste huisartsen werken parttime in het gezondheidscentrum. Het is prettig als u zoveel mogelijk uw eigen huisarts treft. Als uw zorgvraag geen medische spoed vereist, maken de centrumassistentes zo snel mogelijk een afspraak bij uw eigen huisarts. Het kan gebeuren dat op de dag dat u met spoed een huisarts nodig hebt juist uw huisarts niet aanwezig is. Eén van de andere huisartsen zal u dan zien.

Telefonisch spreekuur

Voor kort advies en uitslagen kunt u met de centrumassistenten bellen. Zo nodig wordt u teruggebeld door de huisarts.

Visite

Voor het aanvragen van visites kunt u tot 11.00 uur contact opnemen met ons gezondheidscentrum.

Avond/nacht/weekend en feestdagen

Huisartsenpost: Regionale Huisartsenpost Drechtsteden, Karel Lotsyweg 10, 3318 AL  Dordrecht (bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis). Telefoon: 078-20 200 20