A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Nieuws

De Pengreep

 

De eerste rapportbesprekingen zijn weer geweest op school en zeker in de lagere groepen gaat het dan nog wel eens over de fijne motoriek en onrijpe pengrepen, maar wat is nu een goede pengreep en hoe leer je die aan?

In de fase naar ‘de rijpe pengreep’  toe zijn er twee tussengrepen, de onrijpe pengreep en de overgangsgreep.


Onrijpe pengreep
:
Het kind houdt het potlood vast in de palm van zijn of haar hand. De bewegingen van het potlood komen bij de onrijpe greep nog vanuit de pols, arm en romp. Bij deze greep zien we geen duim- en vingerbewegingen. Kinderen klagen vaak over vermoeidheid in de handen doordat ze een hoge pendruk hebben, daarnaast lukt het niet goed om vloeiende of de meer nauwkeurige bewegingen te maken. Het schrift is vaak nog groot en onregelmatig, kleuren gebeurt krasserig en veelal buiten de lijnen.

Overgangsgrepen: Deze grepen worden vaak gezien als tussenstap naar een rijpe greep. De kinderen houden het potlood met duim- en vingerbeweging vast, maar bewegingen komen nog vanuit de pols en elleboog. Doordat de beweging nog niet uit de vingers komt, bouwen kinderen ook hierbij nog veel spierspanning op in hun handen. Hierdoor raakt een hand eerder vermoeid, zijn bewegingen minder nauwkeurig en is het schrijftempo vaak nog iets lager.

 

Rijpe pengreep: Deze greep ontwikkelt zich over het algemeen tussen de vier en zes jaar. Dit hangt grotendeels vaak ook af van de eigen interesse van het kind; wanneer een kind van jong af aan veel heeft gekleurd en getekend, gaat het vaak makkelijker dan wanneer een kind liever buiten speelt. Bij het ontwikkelen van deze fijn motorische vaardigheid, gaat het vaak toch om ‘meters maken’, ervaring opdoen. Bij een rijpe pengreep houdt de kind het potlood tussen de duim en wijsvinger vast, heeft het de middelvinger achterop het potlood en sluiten de ringvinger en pink aan. De beweging wordt vervolgens vooral gehaald uit de duim en wijsvinger in plaats van de pols. De onderarm en pols blijven bij het schrijven op de grond.

 

Ezelsbruggetje

Om een juiste pengreep aan te leren, gebruiken wij soms het volgende ezelsbruggetje:

Één volwassene (de ouder die het vaakst rijdt) is de duim, die zit achter het stuur, een andere volwassene (een volwassen bijrijder) is de wijsvinger die zit er naast. Het kind (de middelvinger) zit achterin en de tassen liggen in de kofferbak, die wordt gesloten door de ringvinger en pink. Dan kan de auto goed en netjes rijden. Als de bestuurder bij de bijrijder op schoot gaat zitten kan hij niet meer sturen, gaat de bijrijder bij de bestuurder op schoot dan ziet de bestuurder niets meer en kan niet meer sturen. Komt het kind naar voren, lukt het ook niet goed meer om te sturen.  En de kofferklep moet goed dicht blijven, anders verliezen we de tassen.

 

Mocht u kind achterblijven met de fijne motoriek, lukt de juiste pengreep niet, is het schrijftempo te laag, het schrift niet leesbaar of heeft het kind kramp/vermoeidheid met schrijven?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op om te kijken of wij iets voor uw kind kunnen betekenen:

Marlies Bennis: m.bennis@zonboog.nl

Elize de Snoo: e.desnoo@zonboog.nl

Telefoon: 078-6256640

Hoe zit het nu? Fysiotherapie en Zorgverzekering

 

Veel mensen zijn aan het einde van het jaar bezig met het regelen van de zorgverzekering van volgend jaar. Door alle wijzigingen zien mensen soms door de bomen het bos niet meer. Hierom een overzicht van wat u moet weten over de verzekering als het Fysiotherapie betreft.

 

Fysiotherapie de Volgerlanden heeft een contract met álle zorgverzekeraars

 

Veel zorgverzekeraars maken in het komende jaar een onderscheidt tussen praktijken die wel, en praktijken die geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekering. Wij hebben als praktijk met alle zorgverzekeraars een contract, waardoor u in de meeste gevallen uw behandelingen uit de aanvullende verzekering voor 100% vergoed krijgt. Lees altijd goed de voorwaarden van uw verzekering!

 

 

Voor behandelingen uit de aanvullende verzekering hoeft u géén eigen bijdrage te betalen! 

 

Vergoeding Aanvullende verzekering

Als u geen chronische indicatie heeft, worden behandeling vergoed uit de aanvullende verzekering. Op deze site vindt u een overzicht van de vergoedingen van fysiotherapie per polis/per verzekering.

 

Vergoeding basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:

 

overzicht-vergoeding

 

 

Chronische lijst

 

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

 

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis
 • Voor de volledige lijst aandoeningen kunt u hier terecht.

 

Belangrijk:

 • De eerste 20 behandelingen betaalt u (alleen bij een chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist om voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

 

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op via 078-6256640 of via de mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

De informatie komt deels van deze bron.

 

Autisme Zorgmarkt

Al jaren leveren wij geregeld zorg aan (ouders van) kinderen met een Austisme Spectrum Stoornis (ASS), die vastlopen in bepaalde aspecten van het leven. Vanuit verschillende specialisaties proberen we breed naar de zorgvraag te kijken, en beoordelen we samen met de ouder(s) welke zorg passend en mogelijk is in onze praktijk. Ons team wat deze zorg levert bestaat uit verschillende kinderfysiotherapeuten (Marlies Bennis, Annemieke Klink (tevens kindercoach) en Elize de Snoo) en een fysiotherapeut/haptotherapeut (Remco Tijdgat).


Kinderfysiotherapie

Tijdens de behandeling van kinderen met ASS richten wij ons o.a. op:

 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Verminderde conditie
 • Weinig zelfvertrouwen en weinig plezier in bewegen
 • Problemen met prikkelverwerking
 • Moeite met ontspannen
 • Weinig lichaamsbesef / problemen met emotie regulatie

Bij kinderen met ASS komt het gemiddeld vaker voor dat er sprake is van een achterstand in de motorische ontwikkeling. Het aanleren van motorische vaardigheden verloopt anders, omdat informatie niet altijd hetzelfde binnenkomt. Daarnaast zien we dat doordat sociale contacten soms moeilijker worden aangegaan, er ook vaker binnen/alleen/thuis wordt gespeeld. De gevolgen van niet goed meekomen als het aankomt op bewegen zijn dat kinderen er steeds minder plezier in krijgen, het ten koste gaat van hun zelfvertrouwen en het heeft vaak ook een verminderde conditie tot gevolg. Kinderen komen hierdoor in een negatieve vicieuze cirkel als het gaat om bewegen.

Het is bekend dat wanneer de motorische ontwikkeling van een kind achter loopt, dit ook een negatieve invloed heeft op de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind.

De behandeling van uw kind door een kinderfysiotherapeut is in eerste instantie vooral gericht op het weer met plezier en zelfvertrouwen te gaan bewegen. Daarbinnen kan gewerkt worden aan de conditie of aan specifieke motorische vaardigheden.

Fysiotherapie op haptonomische basis / haptotherapie

Zorg voor overbelaste ouder

Tijdens onze hulpverlening zien wij vaak dat ouders/verzorgers overbelast raken door de zorg die dit mee brengt. Wij proberen tijdens de behandelingen inzicht te krijgen (en geven) in welke systemen hier een negatieve rol in spelen. De haptotherapeut kan hierin een belangrijke rol spelen.

Hij ondersteunt de ouder en faciliteert in het vroegtijdig leren signaleren van eigen grenzen en hoe hier passend mee om te gaan. Hierbij spelen tevens het aanleren van ontspanning en lichaamsbewustwording een rol tijdens de behandeling.

Contact ouder-kind

Wanneer er thuis veel (gedrag) problemen spelen, zien we vaak dat dit ten koste gaat van het onderling echt in contact zijn. Tijdens behandelingen zoeken we naar mogelijkheden om als ouder/verzorger weer op een positieve manier in contact te komen met je kind.


Werkwijze

Wanneer u of uw kind mogelijk baat heeft bij onze zorg, wordt eerst een intake gesprek gepland met één van de therapeuten. Tijdens de intake proberen wij inzicht te krijgen in de problematiek en hulpvraag en kunnen wij inzicht verschaffen in wat wij al dan niet kunnen betekenen.

Kinderfysiotherapie wordt tot 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Fysiotherapie voor volwassenen of >18 behandelingen bij uw kind worden betaald uit de aanvullende verzekering. Over beide declaraties betaalt u geen eigen bijdrage. Omdat iedere situatie anders is, en er één of meerdere therapeuten bij betrokken kunnen zijn, zal per kind de vergoeding met u als ouder worden besproken.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.

Telefoon:            078-6256640
Mail:                    fysiotherapiegcv@zonboog.nl (let op: deze mail komt bij alle therapeuten binnen)
Website:             www.gc-devolgerlanden.nl/fysiotherapie

 

Staken

 

STAKEN!

Je kunt de krant bijna niet openslaan of er zijn berichten over (dreigende) stakingen. Of het nu leerkrachten, piloten of zorgverleners zijn, iedereen wil betere werkomstandigheden, minder werkdruk en het liefst ook wat meer verdienen. Ook in de fysiotherapie is er een hoop onvrede over regeldruk en vergoedingen.

Wat is het probleem?

De fysiotherapie was één van de sectoren waar de marktwerking als eerste zijn intrede deed.

In theorie werkt dat zo: Zorgverzekeraars en praktijken onderhandelen over een contract waarin afspraken vastgelegd worden over de prijs, de administratieve afhandeling en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit.

In de praktijk werkt het zo: De zorgverzekeraar bepaalt de inhoud van de contracten. Als je daarover wilt onderhandelen als praktijk krijg je het antwoord dat zorgverzekeraars niet met individuele praktijken onderhandelen (en praktijken mogen zich niet verenigen om samen te onderhandelen van de mededingingswet). Veel fysiotherapeuten hebben dit jaar hun eigen contracten aangeboden aan de zorgverzekeraar en die hebben al die voorstellen geweigerd met precies dat argument.

Het komt er dus op neer dat je alleen de keuze hebt om wel of niet een contract aan te gaan met de zorgverzekeraar. Ga je zo’n contract aan, dan moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. Dat eisenpakket wordt echter elk jaar iets groter. De verslaglegging neemt toe tot vormen die niet werkbaar zijn binnen de tijd (en vergoeding) die staat voor een behandeling, en praktijken worden bijvoorbeeld via een contract ‘gedwongen’ om onder een gemiddeld aantal behandelingen te blijven (behandelindex).

Wij streven als praktijk naar kwalitatief goede zorg te leveren, maar ook naar efficiëntie. Onnodig lang behandelen past niet bij onze visie, bij het betaalbaar houden van de zorg voor ons allemaal en is dus ook iets waar wij zelf een grote verantwoordelijkheid in voelen. Wij geloven echter ook dat wij als ‘expert’ op dit gebied degene zijn die die dit kúnnen en ook zouden moeten bepalen, en niet de zorgverzekeraar.

De praktijk is nu dat wanneer bij een praktijk het aantal ‘toegestane zittingen’ wordt overschreden, hen een volgend jaar een slechter contract (lees: tarief) wordt aangeboden. Dit gemiddelde wordt echter elk jaar naar beneden bijgesteld, waardoor er in steeds minder behandelingen resultaat gehaald zal moeten worden. Vreemd genoeg stijgt de vergoeding die de fysiotherapeut krijgt niet mee met de toename van de eisen. Sinds de marktwerking zijn intrede deed 13 jaar geleden zijn de prijzen nagenoeg gelijk gebleven en zelfs nauwelijks gecorrigeerd met de inflatie.  We moeten dus steeds meer doen voor relatief minder geld.

Een onafhankelijk bureau heeft uitgerekend dat de prijs voor een behandeling fysiotherapie bijna 30% hoger zou moeten liggen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren! Gevolg hiervan is dat er, buiten het behandelen, weinig tijd is om administratie te doen. Een huisarts bellen of een brief voor een specialist schrijven gebeurt over het algemeen buiten de behandeltijd, dus in de eigen tijd van de fysiotherapeut. Dit is met steeds meer toenemende eisen geen houdbare situatie op de lange termijn.

Zorgverzekeraars

Het argument van zorgverzekeraars waarom de vergoeding niet naar een passend niveau getild wordt, is dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de kosten van de zorg. Tegenstrijdig daarbij is dat fysiotherapie momenteel maar een druppel (ca 0,5%) van de totale zorgkosten voor zijn rekening neemt en dat de kabinetsplannen juist gericht zijn om meer zorg in de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten etc) te laten plaatsvinden en minder in de (duurdere) tweede of derde lijn (ziekenhuizen, instellingen).  Het beleid van zorgverzekeraars werkt daarmee de overheidsplannen feitelijk tegen, want er zal niet nóg meer gedaan kunnen worden voor hetzelfde geld.

Onvrede

Op dit moment is de onvrede in de fysiotherapie groot. Praktijken zijn het zat dat ze steeds meer moeten doen voor een relatief lagere vergoeding, en de haalbaarheid hiervan neemt ook steeds verder af. De toegenomen regelgeving gaat ten koste van de zorg voor de cliënt, waar voor ons duidelijk wel de prioriteit ligt.

10 oktober wordt er een landelijke staking georganiseerd door fysiotherapeuten. Voor veel fysiotherapeuten is dit echter lastig te realiseren, want staken betekent namelijk ook: niet behandelen, en dus geen inkomsten. Er is geen vakbond die dit vervolgens op kan vangen, en wij hebben er als team voor gekozen niet de patiënten te willen duperen door een dagdeel te sluiten.

Dit betekent echter niet dat wij het initiatief niet willen ondersteunen, en via deze weg ook aandacht willen geven! Op 10 oktober zullen vele collega fysiotherapeuten demonstreren voor betere voorwaarden en een betere onderhandelingspositie. Daarbij kunnen we de steun van u als patiënt goed gebruiken, want uiteindelijk zijn ook zij als ‘klant’ de dupe van het beleid van de zorgverzekeraars.

Wilt u deze actie ondersteunen en daarmee de fysiotherapeut een hart onder de riem steken? Dit kunt u doen door de Publieke Actiegroep Fysiotherapie te volgen op Facebook of op Twitter. Laat daar ook gerust uw stem horen.

Dit artikel is mede tot stand gekomen middels deze bron

 

Behandeling Artrose Heup en Knie Vergoed!

Goed nieuws! Sinds 1 Januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Zie onderstaand bericht:

Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed (Bron: KNGF)


De eerste 12 behandelingen kunnen worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. Het is wel van belang te weten dat dit van uw eigen risico afgaat. Dit geldt voor 12 maanden en na 12 maanden krijgt u opnieuw 12 behandelingen per jaar vanuit de basisverzekering. Dit initiatief is genomen vanuit de zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat er wetenschappelijk bewijs is dat oefentherapie bij mensen met heup en knie artrose zorgt voor minder pijn, minder beperkingen en een uitstel van een prothese of operatieve ingreep.

Mocht u vragen hebben over deze informatie, kunt u altijd contact opnemen met een van onze collega’s. U kunt ons bereiken via fysiotherapiegcv@zonboog.nl

Onze Fysiotherapiepraktijk is door Zilveren Kruis benoemd tot Pluspraktijk!

Door het behalen van een kwaliteitsaudit 25 juni 2018 zijn we  pluspraktijk !  Wij zijn  door Zilveren Kruis Achmea beloond voor de hoge kwaliteitseisen waaraan onze praktijk voldoet. Slechts 5% van alle fysiotherapiepraktijken in Nederland voldoen op dit moment aan deze eisen.