A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Huisregels en tarieven

Huisregels Fysiotherapie de Volgerlanden

U heeft ervoor gekozen om door één van de fysiotherapeuten van gezondheidscentrum de Volgerlanden behandeld te worden. Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Om u van dienst te zijn hebben wij in deze informatiefolder een aantal dingen op een rij gezet, onder andere uw rechten en uw plichten.

Vergoeding

Fysiotherapie valt niet onder uw basisverzekering, maar wordt betaald vanuit de aanvullende verzekering. Ook als er sprake is van een chronische indicatie, worden de eerste 20 behandelingen vanuit uw aanvullende pakket betaald. Hierom is het verstandig voordat u in behandeling komt uw polisvoorwaarden na te kijken, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ondanks dat wij trachten om hierin met u mee te denken, blijft u hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien uw verhinderd bent voor uw afspraak, dient u dit zo snel als mogelijk maar zeker minimaal 24 uur van te voren door te geven. Indien u de afspraak niet op tijd afzegt, zullen wij 25 euro bij uzelf in rekening moeten brengen.

Bereikbaarheid

U kunt ons op diverse manieren bereiken: Telefonisch (078-625 66 40): maandag, dinsdag en donderdag van 8.00-19.30 en op woensdag en vrijdag van 8.00-17.30. Buiten onze werktijden kunt u per mail contact met ons opnemen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Per mail: Onze algemene mailadres is: [email protected] (mail die wordt verzonden naar dit adres komt bij alle therapeuten binnen). Tevens kunt u contact met ons opnemen via de website: www.gc-devolgerlanden.nl (Fysiotherapie > online afspraak maken).

Klachtenregeling

Ondanks dat wij proberen u zo goed mogelijk te helpen, is het mogelijk dat u een klacht wilt indienen. Indien het niet mogelijk is om het met uw directe behandelaar te bespreken, kunt u contact opnemen met het hoofd fysiotherapie, Pieter Wils ([email protected]).

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF. De fysiotherapie praktijk van het gezondheidscentrum de Volgerlanden hanteert namelijk de klachtenprocedure vanuit de beroepsgroep. Informatie hierover kunt u hier vinden.  Hierdoor heeft u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen over ons centrum, de behandeling of over uw behandelend fysiotherapeut.

Kwaliteit

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit en het innoveren van de zorg. Om die reden willen wij ons in de toekomst auditeren. Het deelnemen aan een Audit levert een (niet verplicht) kwaliteitskenmerk op, waarbij de nadruk in beoordeling ligt op patiënten- dossiervoering. Om dit te kunnen beoordelen zal een auditeur van een externe organisatie willekeurig een aantal dossiers toetsen op volledigheid en niveau. Dit vindt uiteraard geheel anoniem plaats, uw persoonlijke gegevens zullen niet zichtbaar zijn voor externe partijen en uw anonieme medische gegevens zullen met de hoogste discretie behandeld worden. Mocht u het ondanks deze voorzorgsmaatregelen niet wenselijk vinden dat uw dossier mogelijk gebruikt gaat worden voor de audit, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut. Die zorgt er dan voor dat uw dossier niet wordt toegevoegd aan de lijst met toetsbare dossiers. Al onze therapeuten zijn aangemeld bij het CKR (centraal kwaliteit register), dit maakt dat wij verplicht zijn om ons frequent bij te scholen zodat wij op hoog niveau zorg kunnen blijven leveren. Het kan voorkomen dat een scholing plaatsvindt op een werkdag van de betreffende therapeut, hiervoor vragen wij uw begrip.

Patiëntendossier

Uw klachten, het verloop hiervan en uw behandelplan houden wij elektronisch bij in een patiëntendossier. De geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien gewenst kunt u dit dossier inzien. Om ons dossier te completeren vragen wij u om het documentnummer van een identiteitsbewijs (uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart), wij vragen hiervoor uw begrip.

Behandeling

U heeft als patiënt de plicht om zo veel mogelijk met uw fysiotherapeut mee te werken door hem/haar alle relevantie informatie te geven en zijn/haar adviezen op te volgen. Uw fysiotherapeut heeft de plicht om u informatie te geven over uw klachten en de voorgestelde behandeling. De fysiotherapeut laat zich bij het bepalen van uw behandeling leiden door de geldende richtlijnen en de eigen deskundigheid. U beslist samen met uw fysiotherapeut over de voorgestelde behandeling.

Waarneming

Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat uw behandelend fysiotherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden in overleg met u overgenomen door één van de andere fysiotherapeuten uit ons centrum. Uw patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten, dan kunnen we met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het voorkomen dat de behandelingen moeten worden afgezegd, waarvoor bij voorbaat onze excuses.

Stagiaires

Om een bijdrage te leveren aan het opleiden van nieuwe fysiotherapeuten zijn bij ons ook stagiaires werkzaam. Uw behandelend fysiotherapeut stelt u voor een behandeling op de hoogte van de aanwezigheid van de stagiaire en u bent ten alle tijde vrij om aan te geven als u de aanwezigheid van een stagiaire niet op prijs stelt.

Hygiëne

Fysiotherapie is een beroep waarbij regelmatig sprake is van direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u hiermee rekening houdt met betrekking tot uw persoonlijke verzorging. Tevens verzoeken wij u om een eigen handdoek mee te brengen tijdens de behandeling of training, die u dan kunt gebruiken op de behandelbank of in de oefenzaal. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze folder dan kunt u zich wenden tot uw behandelend therapeut. Voelt u zich verder altijd vrij om goede suggesties of ideeën met ons te delen.

Tarieven/vergoeding

Vergoeding volwassenen

Wij raden u aan om zelf na te kijken of u aanvullende verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen en of voor welk bedrag. Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is (zogenaamde chronische indicaties), komen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen dienen deels zelf of uit de aanvullende verzekering te worden betaald. Uw fysiotherapeut kan vertellen welke aandoeningen onder deze regeling vallen.

Vergoeding Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE 2021

Fysiotherapie de Volgerlanden heeft contracten met alle verzekeraars. We brengen de volgende tarieven in rekening aan patiënten die niet of onvoldoende verzekerd zijn.

Deze tarievenlijst is geldig van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

Algemeen fysiotherapie 
Intake na screening € 80,00
Intake na verwijzing € 80,00
Behandeling € 39,00
Toeslag aan huis € 15,00
Specialisaties 
Intake en onderzoek € 80,00
Manuele therapie € 48,00
Kinderfysiotherapie € 48,00
Kinderbekkentherapie € 48,00
Toeslag behandeling aan huis € 15,00
Overig 
Informatieverstrekking/rapportage t.b.v. letselschade € 110,00
No-show tarief:€ 30,00

Bovenstaande tarieven gelden als particulier tarief. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

U dient uw afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen of te verzetten. In het weekend kunt een afspraak op tijd afzeggen, door in te spreken op ons antwoordapparaat. Indien u niet 24 uur van tevoren de afspraak verzet, annuleert of als u zonder bericht niet op een afspraak verschijnt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (no show-tarief).

Let op: gezien de vele veranderingen in de regels kan ons beleid hierin wijzigen.

Typefouten voorbehouden. Laatst aangepast op 21 januari 2021