A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Wist u dat?

Wist u dat …

 

de apotheek u 24-uurs afhaalservice kan bieden ? Informeer bij onze apothekersassistentes.

we een track & trace systeem geïmplenteerd hebben voor uw medicatie ? Indien uw mailadres bij ons bekend is, ontvangt u een mail wanneer u uw medicatie kunt ophalen.  Informeer bij onze apothekersassistentes.

u een medicatiebeoordeling kunt aanvragen wanneer u meer dan 5 medicijnen naast elkaar gebruikt ?  U kunt hiervoor een afspraak maken met de apotheker.

de apotheek een aparte spreekruimte heeft voor privacy gevoelige gesprekken ?

u altijd een afspraak kunt maken met de apotheker ?

niet alle medicijnen zomaar naar het buitenland mogen worden meegenomen ? Voor meer informatie kijk op www.hetcak.nl

er voor u én onze veiligheid géén contante betalingen meer plaatsvinden aan de balie ?

de apotheek een ideeën-bus heeft ? Deze hangt in de patiënten-ruimte.