A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Prijzen

Onze apotheektarieven voor 2019

Voor de uitgifte van medicijnen en te leveren zorg, hanteren wij onderstaande tarieven. Combinaties van verschillende zorgprestaties zijn mogelijk.

Tarieven

Terhandstelling 6,80 Geen aflevering  €  10,00 
Bereiding  €  20,40  Instructie  €  10,00 
Bijzondere bereiding  €  108,80  Medicatie review 125,00 
Week levering €  3,00  Farmaceutisch advies bij opname €  0,00 
1e Terhandstelling  €  13,60  Farmaceutisch advies bij ontslag  €  10,00 

Toeslag op uitgifte tarief

Wanneer wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren, berekenen wij het met hen afgesproken tarief dat afwijkend kan zijn van de hierboven genoemde tarieven.

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend. Tarieven zijn zonder BTW. Er worden binnen de apotheek drie BTW tarieven gehanteerd: 0%, 9% en 21%.

Tarieven per 01-01-2019