A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Informatie en voorlichting

Geen contante betaling meer mogelijk vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 is er, voor uw en onze veiligheid, geen contante betaling meer mogelijk in onze apotheek. U kunt met pinpas of creditcard betalen. Vanaf juni 2016 is het mogelijk om met automatische incasso te betalen als u herhaalmedicatie bij ons besteld.
Per 2016 zal het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen niet meer apart op de nota vermeld worden. Vanaf 2016 staat op de rekening of het een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ betreft. Dat heeft de NZa bekendgemaakt.

Wijziging in manier van declareren eerste uitgifte

Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, geldt een apart tarief voor de zorg die de apotheek heeft verleend. Dit heet het ‘eerste uitgifte tarief’. Het eerste uitgifte tarief geldt al sinds 2009.
In 2014 en 2015 vond u dit tarief apart vermeld op uw nota’s – dat is vanaf januari 2016 niet meer het geval. U treft op uw rekening de term ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of ‘standaard terhandstelling’ aan.

Eerste uitgifte

Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, doet uw apotheek het volgende voor u:
– nagaan of u andere medicijnen gebruikt
– kijken of het medicijn geschikt is voor u, bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor
– beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen
– zo nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts
– uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten
– de schriftelijke uitleg van het medicijn meegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Eerste uitgiftegesprek

Daarnaast vindt aan de balie van de apotheek een ‘eerste uitgiftegesprek’ plaats. In dat gesprek komt globaal het volgende aan de orde:
– dosering, gebruik, werking en eventuele bijwerkingen van het nieuwe medicijn
– bewaaradvies
– indien van toepassing: mogelijke bijwerkingen
– indien van toepassing: de therapietrouw benadrukken
– indien van toepassing: de medicatiestatus met u doornemen.

Door de eerste uitgifte van het medicijn (en alle controles die buiten uw zicht plaatsvinden) en de informatie die u krijgt in het eerste uitgiftegesprek aan de balie, kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken.

Twijfelt u over de (bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met uw apotheek op!

* WTG: Wet Tarieven Gezondheidszorg
* WTG tarief 07 : aanduiding voor tarief voor de eerste uitgifte

Geneesmiddelbewaking

Een belangrijk onderdeel in de apotheek is de geneesmiddelbewaking. Elke keer als een recept uitgeschreven wordt, wordt er gecontroleerd of het geneesmiddel voor u geschikt is en of het samen met uw andere geneesmiddelen samen gegeven kan worden.
Voor de apotheek is het hiervoor belangrijk om de volgende zaken door te geven.

Actuele medicatie

De apotheek moet altijd over het actuele medicatiegebruik beschikken. Dit is essentieel voor een goede medicatiebewaking. Ook zou het kunnen dat andere zorgverleners een medicatie-overzicht na uw toestemming opvragen. Hiervoor is een juist overzicht ook erg belangrijk.

Allergie

Geneesmiddelallergie, lactose-intolerantie, glutenovergevoeligheid (coeliakie).

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding

Veel geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht, zeker in de eerste weken van een zwangerschap. Daarom is het verstandig om, indien u een kinderwens heeft, dit aan ons door te geven. Wij kunnen dan uw medicijngebruik hierop bewaken. Dat geldt natuurlijk ook voor een zwangerschap. Omdat de invloed van geneesmiddelen op het ongeboren kind gedurende de zwangerschap anders kan zijn, is het voor ons daarom van belang te weten wanneer u bent uitgerekend. Geeft u na de bevalling borstvoeding laat dit ons dan ook weten. Een aantal geneesmiddelen gaat over in de moedermelk en kan effecten geven bij uw kind.

Foliumzuur bij kinderwens

Voor vrouwen die zwanger willen worden is het belangrijk om RUIM VOOR de zwangerschap te beginnen met het gebruik van extra foliumzuur. Onderzoek heeft aangetoond dat veel vrouwen voor hun zwangerschap eerst de pil gebruiken. Door pilgebruikers van de pil te informeren over het belang van foliumzuur, hopen we de vrouwen die ooit kinderen willen, in een vroeg stadium te bereiken met deze belangrijke informatie.
Als je extra foliumzuur gebruikt, daalt de kans dat je een baby krijgt met een open rug of een open schedel. De eerste weken van de zwangerschap zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van de baby. Tijdens deze weken worden de hersenen en het ruggenmerg grotendeels gevormd. Voor de aanleg van deze organen is foliumzuur nodig. Als je dagelijks 1 tablet van 0,4 of 0,5mg foliumzuur neemt, krijg je voldoende foliumzuur binnen.

Aandoeningen

Om een goede bewaking uit te voeren, is het noodzakelijk de volgende aandoeningen te melden:
Epilepsie, ziekte van Parkinson, astma/COPD, diabetes Mellitus type 1 of 2, tardieve dyskinesie, hypertensie (hoge bloeddruk), angina pectoris, hartritmestoornissen, hartfalen, refluxziekten, ulcus pepticum (maagzweer), jicht, endometriose, endometrium(baarmoeder)carcinoom, hypo- en hyperthyroidie (schildklierafwijking), prostaathyperplasie, psoriasis, myasthenie, mammacarcinoom, trombose, depressie, colitis ulcerosa/ziekte van Crohn, dyspepsie, leverfunctiestoornis, nierfunctiestoornis, glaucoom (gesloten-of open kamerhoek), fenomeen van Raynaud, G6PD-deficientie, porfyrie, Brugada-syndroom, Wolf-Parkinson-White-syndroom, syndroom van Sjorgen, bipolaire stoornis, genetisch polymorfisme, CYP2D6 metabolizers (enzymafwijking).

Op reis

Als u met vakantie gaat, is het verstandig een kleine reisapotheek mee te nemen. Als u een verre reis gaat maken, moet u zich goed informeren over de gevaren over uw gezondheid. Denkt u aan inentingen en medicijnen ter voorkoming van malaria. Wij geven u graag daarover informatie.
Tip! Gaat u over de grens? Vraag dan bij ons uw medicijnpaspoort aan! Dit is kosteloos.

Opname in het ziekenhuis?

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunt u in apotheek de Volgerlanden uw medicatieoverzicht laten afdrukken. Dit duurt niet lang; slechts met 1 druk op de knop kan dit overzicht gegenereerd worden.
U dient dit wel persoonlijk aan te vragen, omdat we het aan niemand anders mogen meegeven. Wanneer toch iemand anders het komt halen is een machtiging nodig van diegene voor wie het medicatie-overzicht is. Wanneer het een kind betreft onder de 12 jaar is toestemming niet vereist.

Inloopspreekuur

Uw apotheker houdt een inloopspreekuur om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren. Het spreekuur van de apotheker vindt elke dinsdagochtend plaats van 11.00 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom!