A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Apotheek

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen. De apotheek is daarmee een belangrijke schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten.

Er vindt dagelijks overleg plaats tussen de apotheek en de huisartsen, opdat de juiste geneesmiddelen in de juiste dosering worden voorgeschreven. Hierdoor zorgen wij voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening binnen het gezondheidscentrum. Mocht u ondanks onze inspanningen, klachten hebben, meld dit dan, zodat er iets aan gedaan kan worden.

 

Telefoon: 078-6256630    

Fax: 078-6256631

Apotheker

Mevr. Drs. E.F.M. Jansen- Meulenberg   

Apothekersassistenten

Soenita (coördinerend)                                                                                                                                         Marianne                                                                                                                                                                            Ilse                                                                                                                                                                                 Wendy                                                                                                                                                                            Gerda                                                                                                                                                                         Hanneke                                                                                                                                                                     Liesbeth (invalkracht)                                                                                                                                                 

Bezorger

Rob                                                                                                                                                                                  Vinay