A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Apotheek

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen. De apotheek is daarmee een belangrijke schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten.

Er vindt dagelijks overleg plaats tussen de apotheek en de huisartsen, opdat de juiste geneesmiddelen in de juiste dosering worden voorgeschreven. Hierdoor zorgen wij voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening binnen het gezondheidscentrum. Mocht u ondanks onze inspanningen, klachten hebben, meld dit dan, zodat er iets aan gedaan kan worden.

 

Telefoon: 078-6256630    

Fax: 078-6256631

Apotheker

Mevr. Drs. E.F.M. Jansen- Meulenberg   

Apothekersassistenten

Soenita (coördinerend)                                                                                                                                         Marianne                                                                                                                                                                            Ilse                                                                                                                                                                                 Wendy                                                                                                                                                                            Gerda                                                                                                                                                                         Hanneke                                                                                                                                                                     Liesbeth (invalkracht)                                                                                                                                                 

Bezorger

Rob                                                                                                                                                                                  Vinay