A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Apotheek

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. CORONA

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Lees onderstaande informatie daarom goed door voordat u contact opneemt met of een bezoek brengt aan het gezondheidscentrum.

De apotheek is open op werkdagen en volgt de richtlijnen op van het RIVM.

Wat moet ik doen als ik corona-gerelateerde klachten heb?

Heeft u corona-gerelateerde klachten?

  1. Vul de Corona-vragenlijst in op https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona
  2. Komt u in aanmerking voor een Corona-test: Neem contact op met de GGD via 0800-1202 of maak een afspraak op coronatest.nl.

Komt u langs in onze apotheek?

Als u Corona-gerelateerde klachten heeft blijft u thuis en volgt bovenstaande punten.

Heeft u geen klachten houd u zich aan de volgende regels:
• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
• Dringend verzoek om een zelf meegebracht mondkapje te dragen in de apotheek.

De medewerkers van de apotheek mogen u hierop aanspreken.

Kan ik ook op een andere manier contact houden met de apotheek?

In plaats van langskomen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de apotheek of een mail sturen. Zie hiervoor de contactgegevens.

Op MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw apotheek. Bestel bijvoorbeeld uw herhaalmedicatie online.

Meer informatie

• Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
• Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen in verschillende situaties.

Huisartsen testen niet op het Coronavirus.

Coronavirus COVID-19:
Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Ook wanneer een van uw gezinsleden last van deze symptomen heeft, bent u helaas niet welkom in de apotheek. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders of maak gebruik van onze afhaalautomaat in de sluis van het gezondheidscentrum (24/7 bereikbaar). Indien u of een van uw gezinsleden last heeft van bovenstaande klachten, dan kan de huisarts ook op het recept zetten, dat het bezorgd moet worden voor u.

Indien u gebruik wilt maken van onze afhaalautomaat, geef dan uw emailadres en uw toestemming hiervoor door op nummer 078-6256630. Een pakje, geen koelkast en passende in deze automaat, blijft gedurende 72 uur na plaatsing in de afhaalautomaat aanwezig, daarna gaat hij terug de apotheek in. Wij kunnen het pakje, na afspraak, opnieuw in de afhaalautomaat plaatsen.

In de apotheek mogen op dit moment maximaal 3 patiënten komen in verband met de 1,5-meter afstandsregel vanuit het RIVM; dit is netjes afgezet met palen en stickers op de grond in de apotheek. Houd u zich hieraan en volg de adviezen van de apothekersassistenten op!

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen. De apotheek is daarmee een belangrijke schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten.

Er vindt dagelijks overleg plaats tussen de apotheek en de huisartsen, opdat de juiste geneesmiddelen in de juiste dosering worden voorgeschreven. Hierdoor zorgen wij voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening binnen het gezondheidscentrum. Mocht u ondanks onze inspanningen, klachten hebben, meld dit dan, zodat er iets aan gedaan kan worden.

Telefoon: 078-6256630    

Apothekers

Mevr. Drs. E.F.M. Jansen- Meulenberg
BIG registratie nummer: 79062067617

Mevr. Drs. M. Schiefer

BIG registratie nummer: 19052879017

Apothekersassistenten

                                                                                                                                                                         

Soenita (coördinerend)                                                                                                                                         Marianne                                                                                                                                                                            Ilse                                                                                                                                                                                 Wendy                                                                                                                                                                            Gerda

Ellien

Monique (invalkracht)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bezorger

Rob                                                                                                                                                                                  Vinay