A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Kwaliteitsbeleid

Patiënttevredenheidsonderzoek

In het voorjaar van 2015 heeft een patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in gezondheidscentrum De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het onderzoek geeft een beeld van de tevredenheid van de patiënten binnen het gezondheidscentrum. Omdat wij groot belang hechten aan de mening van de patiënt en om in te kunnen spelen op de belangen van de patiënten is het belangrijk te weten wat de mening van de patiënt is over ons gezondheidscentrum.
Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de patiënttevredenheid in gezondheids-centrum De Volgerlanden goed is. Het gemiddelde cijfer dat aan de huisartsenpraktijk wordt toegekend is een 8,2.

Uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren

Bij dit gezondheidscentrum werken uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Zij hebben een wetenschappelijke- of beroepsopleiding gevolgd en zijn ingeschreven in hun beroepsregister. Ze houden op een controleerbare manier hun kennis en vaardigheden op peil. De verplichtingen voor de gezondheidswerkers (huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker) hiertoe zijn vastgelegd in de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het gezondheidscentrum ondersteunt en stimuleert hulpverleners om hun vakkennis op peil te houden.

Kwaliteitssystemen bij diverse disciplines

Per beroepsgroep zijn verschillende kwaliteitssystemen van toepassing. Deze kwaliteitsnormen past het gezondheidscentrum alleen toe op de disciplines in loondienst.

De kwaliteitsnormen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector (HKZ) richten zich op verbetering van het organisatiesysteem. Op grond van deze normen is het mogelijk voor instellingen om op onafhankelijke wijze een externe toetsing te ondergaan. Deze toetsing kan leiden tot het verstrekken van een kwaliteitscertificaat voor het organisatiesysteem, conform de internationale norm ISO 9001.
Voor de huisartsen geldt een specifieke systeemnorm, te weten de praktijkaccreditatie zoals ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het belangrijkste doel is het inzetten van een verbetertraject voor de praktijkvoering, dat ten goede komt aan de patiëntenzorg. Binnen een termijn van een aantal jaren) kan ook dit traject leiden tot een onafhankelijk kwaliteitscertificaat conform ISO 9001.
Meer informatie over HKZ normering is te vinden op www.hkz.nl.
Meer informatie over NHG praktijkaccreditering huisartsen kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl.