A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Kwaliteitsbeleid

Patiënttevredenheidsonderzoek

In het voorjaar van 2021 heeft een patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in gezondheidscentrum De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het onderzoek geeft een beeld van de tevredenheid van de patiënten binnen het gezondheidscentrum. Omdat wij groot belang hechten aan de mening van de patiënt en om in te kunnen spelen op de belangen van de patiënten is het belangrijk te weten wat de mening van de patiënt is over ons gezondheidscentrum.
Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de patiënttevredenheid in gezondheids-centrum De Volgerlanden goed is. Het gemiddelde cijfer dat aan de huisartsenpraktijk wordt toegekend is een 8,8.

Uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren

Bij dit gezondheidscentrum werken uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Zij hebben een wetenschappelijke- of beroepsopleiding gevolgd en zijn ingeschreven in hun beroepsregister. Ze houden op een controleerbare manier hun kennis en vaardigheden op peil. De verplichtingen voor de gezondheidswerkers (huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker) hiertoe zijn vastgelegd in de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het gezondheidscentrum ondersteunt en stimuleert hulpverleners om hun vakkennis op peil te houden.

Kwaliteitssystemen bij diverse disciplines

Per beroepsgroep zijn verschillende kwaliteitssystemen van toepassing. Deze kwaliteitsnormen past het gezondheidscentrum alleen toe op de disciplines in loondienst.

De kwaliteitsnormen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector (HKZ) richten zich op verbetering van het organisatiesysteem. Op grond van deze normen is het mogelijk voor instellingen om op onafhankelijke wijze een externe toetsing te ondergaan. Deze toetsing kan leiden tot het verstrekken van een kwaliteitscertificaat voor het organisatiesysteem, conform de internationale norm ISO 9001.
Voor de huisartsen geldt een specifieke systeemnorm, te weten de praktijkaccreditatie zoals ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het belangrijkste doel is het inzetten van een verbetertraject voor de praktijkvoering, dat ten goede komt aan de patiëntenzorg. Binnen een termijn van een aantal jaren) kan ook dit traject leiden tot een onafhankelijk kwaliteitscertificaat conform ISO 9001.
Meer informatie over HKZ normering is te vinden op www.hkz.nl.
Meer informatie over NHG praktijkaccreditering huisartsen kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl.