A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Klachten

Klachtenregeling   –   Wij zien een klacht als een gratis advies

Heeft u een klacht?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorziet voor al onze zorgverleners in een klachtenreglement. Klachten zien we als een manier om iets te leren over ons eigen werkproces – we zijn dan ook blij als u de moeite neemt om feedback aan ons te geven. Bent u tevreden of juist minder tevreden over de gang van zaken in één van onze gezondheidscentra? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de bejegening of de communicatie? Laat het ons dan weten.

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van ons gezondheidscentrum veel verschillende mensen met allerlei vragen over gezondheid en hulpverlening. Uiteraard proberen we klachten als gevolg van onze dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen! Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden. Mocht u echter toch een klacht hebben, dan kan die ingediend worden volgens het klachtenprotocol. In dit protocol worden klachten zoveel mogelijk in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s) opgelost. Als dat niet lukt, volgt een bemiddeling door de manager van het gezondheidscentrum. Mocht dat nog niet lukken, dan volgt bemiddeling door een speciaal daarvoor opgeleide externe klachtenfunctionaris. In die fase van de klachtenprocedure wordt een klacht een formele klacht. Mocht deze bemiddeling nog niet tot een oplossing leiden, dan is er een externe geschillencommissie.

Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goed een veilige zorg. Heeft u het gevoel dat een seksuele grens overschreden wordt, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Zie ook de brochure.

Klachtenprocedure

Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om aan ons te laten weten hoe u de dienstverlening ervaart.

Als u ontevreden bent over een van onze diensten vragen wij u dit eerst met de betrokken medewerker(s) te bespreken.

Lukt het niet om het hier op te lossen volgt bemiddeling vanuit de coördinator/centrummanager van het gezondheidscentrum.

Lost dat ook niets op? Dan volgt bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris. In deze fase van de klachtenprocedure wordt de klacht een officiële klacht.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De klachtenfunctionaris zal u hierover informeren.

Alle zorgverleners in onze centra zijn aangesloten bij de SKGE: de huisarts, de apotheker en de fysiotherapeut.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  1. Mondeling

Maak een afspraak met de betreffende medewerker(s) of de manager om uw klacht te bespreken.

  1. Schriftelijk

Stuur een brief/mail gericht aan de betreffende medewerker of centrummanager via [email protected]

  1. Via de website

Vul online een klachtenformulier in:  klik hier voor het formulier.

Suggesties

Soms kan het zijn dat het indienen van een klacht u iets te ver gaat. Maar u wilt wel graag uw kritiek, ideeën of suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de manager van het gezondheidscentrum, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.

Centrummanager gezondheidscentrum de Volgerlanden:

Naam: mevrouw M. Teerds

Bereikbaar via:

Overschrijding seksuele grens

Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede een veilige zorg. Heeft u het gevoel dat een seksuele grens overschreden wordt, dan kunt u zich wenden tot de centrummanager. Zie ook de brochure.

De medewerkers die niet in dienst zijn bij het gezondheidscentrum hebben hun eigen klachtenprocedure. Informatie hierover kunt u opvragen bij de medewerkers zelf of bij hun organisatie.

Suggesties Soms kan het zijn dat het indienen van een klacht u iets te ver gaat. Tegelijkertijd wilt u wel graag uw kritiek, ideeën of suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de manager van het gezondheidscentrum, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.