A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Huisregels

Afspraak afzeggen

Bij verhindering dient u altijd uw afspraak met de zorgverlener 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt een consult in rekening te brengen. Dit wordt in principe niet door uw zorgverzekeraar vergoed.  

U kunt direct plaatsnemen in de wachtkamer en hoeft zich niet meer aan de balie te melden

We hebben gemerkt dat er af en toe lange rijen ontstaan aan de balie – waardoor er ook een gebrek aan privacy is in geval klachten verteld of uitgevraagd worden. Daarom hebben we per direct besloten dat als u een afspraak heeft met een zorgverlener (huisarts, assistenten, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, logopedist of wie dan ook) u zich NIET meer aan de balie hoeft te melden met de mededeling dat u aanwezig bent. Als u een afspraak heeft met een van onze zorgverleners, dan kunt u direct in de wachtkamer plaatsnemen! U wordt opgehaald door uw zorgverlener.  

Gedragsregels

Onze medewerkers zetten zich in om u de best mogelijke zorg naar uw wensen te verlenen. Vanuit onze vakkennis geven we het optimale advies en verwachten dat u ons advies opvolgt. Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.    

Gedragsregels binnen ons gezondheidscentrum

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in het gezondheidscentrum, gaat u akkoord met deze gedragsregels.
1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
(Hiervan wordt melding gemaakt aan de locatiemanager, die daar een registratie van kan maken.)
5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.

Maaike van den Oever, 2017