A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Staken

Staken

 

STAKEN!

Je kunt de krant bijna niet openslaan of er zijn berichten over (dreigende) stakingen. Of het nu leerkrachten, piloten of zorgverleners zijn, iedereen wil betere werkomstandigheden, minder werkdruk en het liefst ook wat meer verdienen. Ook in de fysiotherapie is er een hoop onvrede over regeldruk en vergoedingen.

Wat is het probleem?

De fysiotherapie was één van de sectoren waar de marktwerking als eerste zijn intrede deed.

In theorie werkt dat zo: Zorgverzekeraars en praktijken onderhandelen over een contract waarin afspraken vastgelegd worden over de prijs, de administratieve afhandeling en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit.

In de praktijk werkt het zo: De zorgverzekeraar bepaalt de inhoud van de contracten. Als je daarover wilt onderhandelen als praktijk krijg je het antwoord dat zorgverzekeraars niet met individuele praktijken onderhandelen (en praktijken mogen zich niet verenigen om samen te onderhandelen van de mededingingswet). Veel fysiotherapeuten hebben dit jaar hun eigen contracten aangeboden aan de zorgverzekeraar en die hebben al die voorstellen geweigerd met precies dat argument.

Het komt er dus op neer dat je alleen de keuze hebt om wel of niet een contract aan te gaan met de zorgverzekeraar. Ga je zo’n contract aan, dan moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. Dat eisenpakket wordt echter elk jaar iets groter. De verslaglegging neemt toe tot vormen die niet werkbaar zijn binnen de tijd (en vergoeding) die staat voor een behandeling, en praktijken worden bijvoorbeeld via een contract ‘gedwongen’ om onder een gemiddeld aantal behandelingen te blijven (behandelindex).

Wij streven als praktijk naar kwalitatief goede zorg te leveren, maar ook naar efficiëntie. Onnodig lang behandelen past niet bij onze visie, bij het betaalbaar houden van de zorg voor ons allemaal en is dus ook iets waar wij zelf een grote verantwoordelijkheid in voelen. Wij geloven echter ook dat wij als ‘expert’ op dit gebied degene zijn die die dit kúnnen en ook zouden moeten bepalen, en niet de zorgverzekeraar.

De praktijk is nu dat wanneer bij een praktijk het aantal ‘toegestane zittingen’ wordt overschreden, hen een volgend jaar een slechter contract (lees: tarief) wordt aangeboden. Dit gemiddelde wordt echter elk jaar naar beneden bijgesteld, waardoor er in steeds minder behandelingen resultaat gehaald zal moeten worden. Vreemd genoeg stijgt de vergoeding die de fysiotherapeut krijgt niet mee met de toename van de eisen. Sinds de marktwerking zijn intrede deed 13 jaar geleden zijn de prijzen nagenoeg gelijk gebleven en zelfs nauwelijks gecorrigeerd met de inflatie.  We moeten dus steeds meer doen voor relatief minder geld.

Een onafhankelijk bureau heeft uitgerekend dat de prijs voor een behandeling fysiotherapie bijna 30% hoger zou moeten liggen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren! Gevolg hiervan is dat er, buiten het behandelen, weinig tijd is om administratie te doen. Een huisarts bellen of een brief voor een specialist schrijven gebeurt over het algemeen buiten de behandeltijd, dus in de eigen tijd van de fysiotherapeut. Dit is met steeds meer toenemende eisen geen houdbare situatie op de lange termijn.

Zorgverzekeraars

Het argument van zorgverzekeraars waarom de vergoeding niet naar een passend niveau getild wordt, is dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de kosten van de zorg. Tegenstrijdig daarbij is dat fysiotherapie momenteel maar een druppel (ca 0,5%) van de totale zorgkosten voor zijn rekening neemt en dat de kabinetsplannen juist gericht zijn om meer zorg in de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten etc) te laten plaatsvinden en minder in de (duurdere) tweede of derde lijn (ziekenhuizen, instellingen).  Het beleid van zorgverzekeraars werkt daarmee de overheidsplannen feitelijk tegen, want er zal niet nóg meer gedaan kunnen worden voor hetzelfde geld.

Onvrede

Op dit moment is de onvrede in de fysiotherapie groot. Praktijken zijn het zat dat ze steeds meer moeten doen voor een relatief lagere vergoeding, en de haalbaarheid hiervan neemt ook steeds verder af. De toegenomen regelgeving gaat ten koste van de zorg voor de cliënt, waar voor ons duidelijk wel de prioriteit ligt.

10 oktober wordt er een landelijke staking georganiseerd door fysiotherapeuten. Voor veel fysiotherapeuten is dit echter lastig te realiseren, want staken betekent namelijk ook: niet behandelen, en dus geen inkomsten. Er is geen vakbond die dit vervolgens op kan vangen, en wij hebben er als team voor gekozen niet de patiënten te willen duperen door een dagdeel te sluiten.

Dit betekent echter niet dat wij het initiatief niet willen ondersteunen, en via deze weg ook aandacht willen geven! Op 10 oktober zullen vele collega fysiotherapeuten demonstreren voor betere voorwaarden en een betere onderhandelingspositie. Daarbij kunnen we de steun van u als patiënt goed gebruiken, want uiteindelijk zijn ook zij als ‘klant’ de dupe van het beleid van de zorgverzekeraars.

Wilt u deze actie ondersteunen en daarmee de fysiotherapeut een hart onder de riem steken? Dit kunt u doen door de Publieke Actiegroep Fysiotherapie te volgen op Facebook of op Twitter. Laat daar ook gerust uw stem horen.

Dit artikel is mede tot stand gekomen middels deze bron

 

  Print artikel Naar boven