A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Gegevens uitwisseling

Het Elektronisch Patienten dossier.

Als patiënt heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker. Het spreekt voor zich dat deze zorgverleners goed geïnformeerd moeten zijn over uw gezondheid en medicijngebruik. Goede zorgverlening heeft daarom te maken met goede communicatie tussen zorgverleners.

Al vanaf de start van ons gezondheidscentrum houden we uw dossier bij in onze computers. Dit is het elektronisch patiëntendossier. Dit is alleen toegankelijk voor onze huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners.  

In Nederland wordt er momenteel een Landelijk Schakelpunt (LSP) uitgerold. Dit is een koppeling tussen alle huisartspraktijken, die zich hiervoor aangemeld hebben. 

Via dit LSP is een professionele samenvatting van het patiëntendossier op te vragen.
Hierin staan:

  • uw huidige gezondheidsproblemen
  • welke medicijnen u gebruikt
  • bekende allergieën
  • informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf consulten
  • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts

Ook wij hebben ons aangesloten op het LSP omdat u als patient mogelijk behoefte heeft aan deze informatie uitwisseling. Met een aansluiting hebben wij ervoor gezorgd dat dit mogelijk is, mits u hiervoor toestemming geeft! 

De medewerkers van het gezondheidscentrum zullen u vragen of u toestemming geeft om gegevens uit te kunnen wisselen.  

Als u niet wilt dat uw gegevens buiten het gezondheidscentrum bekeken kunnen worden, hoeft u geen actie te ondernemen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gegevens delen.

 Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met uw huisarts of met de doktersassistente.

Ook kunt u voor meer informatie terecht op de volgende sites: www.vzvz.nl en www.ikgeeftoestemming.nl.