A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Vergoeding zorgverzekeraar

Vrije toegang en verwijzing

Per 1 januari 2006 zijn de (kinder-) fysiotherapeuten vrij toegankelijk.

Het blijft ook mogelijk, dat de arts een verwijzing uitschrijft. Bij een chronische indicatie is een verwijzing door een medisch specialist altijd noodzakelijk.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de eerste screening en de rapportage aan de huisarts. Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering voor 9 behandelingen en indien nodig (evt. met verwijzing van arts)nogmaals 9 behandelingen. Als het daarna noodzakelijk is kan de behandeling worden voortgezet, mits uw kind aanvullende verzekerd is. Het aantal behnadelingen dat uit de aanvullende verzekering wordt vergoed is wisselend. Het is uw verantwoordelijkheid te controleren of uw zorgverzekering de screening, de rapportage, en vervolgbehandeling-en vergoedt.

Als uw kind niet aanvullend is verzekerd stopt de behandelserie na de 9 (en evt extra 9) of u moet de rekening zelf betalen.